Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo - Vlatko Silobrčić

Share

       

MEDICINSKA NAKLADA

 Vlatko Silobrčić

 

KAKO SASTAVITI, OBJAVITI I OCIJENITI ZNANSTVENO DJELO

Knjiga govori o tome što je to znanstveni članak, o znanstvenom stilu, pisanju izvornoga znanstvenoga članka, o pisanju ostalih znanstvenih članaka i magistarskih odnosno doktorskih teza, o pripremanju plakata i predavanja, pisanju prikaza knjiga (recenzija) te o pripremanju prijedloga znanstvenoga projekta.

Knjiga je prije svega namijenjena znanstvenicima, posebice biomedicinarima. Za njih je objavljivanje rezultata rada nezaobilazni sastavni dio istražživanja, njihova posla. Zato se gotovo isključivo radi o znanstvenim člancima, o znanstvenim informacijama. Naći će u njoj korisne građe i oni koji pišu druge vrste informacija. U ovoj je knjizi, dakle, prikazano kako da znanstvene (i druge) informacije mogu biti napisane znatno bolje, da o tome postoje pravila što proishode iz jasne svrhe znanstvenih tekstova i da su ona toliko logična da ih ne treba učiti napamet. Autor na primjerima izlažže kako se znanstveni i drugi tekstovi mogu skratiti i učiniti jasnijima.

Share

Dodatne informacije