LEKCIJA 4. Granica između zdrave (stabilne) i nestabilne ličnosti?

Share

psihoportal

 U novoj lekciji "PSIHOportal - mala škola psihologije" donosimo kratak prilog o granici između stabilne i nestabilne ličnosti.

Gdje je granica između zdrave (stabilne) i nestabilne ličnosti?

Zdrava ličnost nema smetnje u prilagođavanju okolini i uuspostavljanju skladnih odnosa sa osobama koje ju okružuju. Ima sposobnost usklađivanja svojih želja i stremljenjasa stvarnim mogućnostima, te ima mogućnost kontrole emocija. Pokazuje ustrajnost u radu i postizanju ciljeva i uspješno se nosi sa stresom i neuspjehom. Tipične karakteristike zdrave ličnosti su sposobnost samostalnog donošenja odluka, tolerancija, strpljivost, kritičnost, dosljednost i uvažavanje.

 Nestabilne ličnosti se opisuju pojmovima: neuroza, psihoza i poremećaj ličnosti-zavisno od dubine i težine simptoma koji ih opisuju. Poremećaji ličnosti nisu klasične psihičke bolesti kao npr. neuroza ili psihoza, već označavaju stanja ili oblike ponašanja koji otkrivaju karakteristični životni stil pojedinca i načine kojima komunicira sa drugima. Jedan od najraširenijih poremećaja ličnosti je BORDER LINE - granični poremećaj kod kojeg je tipična trajna nedosljednost, nestabilnost i impulzivnost u ponašanju, uz česte verbalne izljeve bijesa. Njihovi nagoni vladaju voljom,pa su tako teški i sebi i svojoj okolini.

Psihoterapija je postupak kojim se mogu njihove smetnje ublažiti ali ne izlječiti.

Psihoportal gordana bertovićZa PSIHOportal pripremila psihologinja Gordana Bertović, spec. kliničke psiohlogije i psihoterapeut, Privatna psihološka praksa.

Share

Dodatne informacije