Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i rezultata na Warteggovom testu crteža kod zatvorenika

Share

psihoportalAutorice rada su kolegice psihologinje Đulijana Badurina-Sertić i Bernardica Franjić-Nađ.


SAŽETAK

 

Warteggov test crteža je projektivni test razvijen dvadesetih godina dvadesetog stoljeća u Austriji i Njemačkoj, njegov je autor Ehrig Wartegg (1897-1983.). Izrazito je popularan u Evropi i Južnoj Americi, primjenjuje se u kliničkom radu (za potrebe dijagnostike i praćenja učinka tretmana) i profesionalnoj selekciji, dok je gotovo nepoznat u anglosaksonskim zemljama. WTC se sastoji od osam kvadrata s osam ucrtanih znakova koji se odnose na: identitet, afektivnost, planiranje (motivaciju, nastojanje), tjeskobu, sposobnost učenja i prevladavanja prepreka, racionalno-emotivnu integraciju,  senzibilnost i socijalne odnose. U interpretaciji se kreće od pretpostavke da će, zbog geštaltističkih perceptivnih načela, većina ljudi imati slične grafomotoričke reakcije na pojedini podražajni znak, dok sadržajne razlike u reakcijama ovise o razlikama u načinima na koji pojedinci doživljavaju i reagiraju na događaje u socijalnoj okolini. Odgovori se stoga klasificiraju kao adekvatni, neadekvatni, patološki i originalni. Ipak, unatoč velikoj popularnosti i učestaloj primjeni, WTC je slabo istražen isntrument. WTC je objavljen u RH 2003. godine, sve je šire u primjeni, kao i kod ostalih projektivnih tehnika kliničari ga rado koriste u radu s nedobrovoljnim klijentima, jednostavan je i brz za primjenu, klijenti ga rado ispunjavaju. S istih razloga WTC se redovito primjenjuje i u psihodijagnostičkom  postupku s osobama na izdržavanju kazne zatvora. Eysenckovi upitnici ličnosti jedni su od najprimjenjivanijih upitnika za ispitivanje osnovnih dimenzija ličnosti, u penalnom sustavu primjenjuju se kontinuirano više od dvadesetak godina. Eysenckov upitnik EPQ-R/A mjeri slijedeće dimenzije ličnosti: psihoticizam, ekstroverziju i neuroticizam, a EPQ-IVE dodatno i impulzivnost, avanturizam i empatiju.

Cilj je ovog istraživanja ispitati odnos osnovnih dimenzija ličnosti mjerenih Eysenckovim upitnicima ličnosti i rezultata ostvarenih na WTC kod zatvorenika. Istraživanje je provedeno na slučajnom uzorku od 350 zatvorenika, koji su se u trenutku ispitivanja nalazili na izdržavanju kazne zatvora u Centru za dijagnostiku u Zagrebu. Potvrđena je hipoteza o različitim vrstama grafičkih odgovora na različite podražaje u WTC-u, dok su djelomično potvrđene početne hipoteze o povezanosti pojedinih dimenzija ličnosti mjerenih korištenim Eysenckovim upitnicima i različitih aspekata učinka na WTC-u. Povezanost između patoloških odgovora zatvorenika u pojedinim kvadratima je značajna između kvadrata koji se odnose na identitet i socijalne odnose te tjeskobu i sposobnost suočavanja s problemima. Povezanosti pojedinih dimenzija ličnosti mjerenih Eysenckovim upitnicima i broja patoloških odgovora na pojedinim kvadratima je značajna za neuroticizam i planiranje, te impulzivnost (pozitivna) i empatiju (negativna) i registriranu patologiju na sposobnosti suočavanja s problemima.

Skupine zatvorenika s niskim rezultatima na Eysenckovim dimenzijama psihoticizma, neuroticizma, impulzivnosti na pojedinim kvadratima u Warteggovom testu u pravilu postižu manje patoloških odgovora, dok zatvorenici koji postižu visok rezultat na ljestvici socijalne poželjnosti u Eysenckovom upitniku imaju značajno više patoloških odgovora na svim kvadratima u Warteggovom testu crteža. Ovakav nalaz potvrđuje vrijednost Warteggovog testa upravo kod nedobrovoljnih klijenata, kao što su zatvorenici, koji u neprojektivnim tehnikama više ili manje uspješno prikrivaju vlastite patološke karakteristike.

Đulijana Badurina-Sertić, Centar za dijagnostiku u Zagrebu
Bernardica Franjić-Nađ, Središnji ured uprave za zatvorski sustav
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

izvor: mprh.hr

Share

Dodatne informacije