Moralne prosudbe o ispravnosti odreðenih spolnih ponašanja

Share
 Kao dio popularizacije rada na meðunarodnom komparativnom znanstveno-istraživaèkom projektu International Social Survey Programme (ISSP), Institut za društvena istraživanja u Zagrebu objavio je prvi u nizu  priopæenja iz serije „ISSP Vidici“. Tema prvog broja su "Moralne prosudbe o ispravnosti odreðenih spolnih ponašanja", a izvještaj je pripremio psiholog dr.sc. Boris Jokiæ.
Share

Dodatne informacije