Studija pokazala da su djevojke zbog verbalnih sposobnosti, bolje u aritmetici

Share

 Dok su djeèaci opæenito bolji od djevojaka u znanosti i matematici, neke studije su otkrile da su djevojke bolje u aritmetici. Novo istraživanje objavljeno u Psychological Science, èasopis udruge The Association for Psychological Science, smatra da prednost proizilazi od boljih verbalnih vještina kod djevojaka.

Oduvijek se smatralo da muškarci imaju prednost u matematici i prostornim vještinama, a djevojke prednost u verbalnim vještinama. kaže Xinlin Zhou u Pekingu s Normal University, koji je proveo studiju sa Wei Wei, Hao Lu, Hui Zhao, i Qi Dong u Pekingu Normal University i Chuansheng Chen sa Sveuèilišta Kalifornija-Irvine. "Meðutim, neki roditelji i nastavnici u Kini tvrde da su djevojke u aritmetici bolje od djeèaka u osnovnoj školi."

Zhou i njegovi suradnici, napravili su seriju testova s djecom u dobi od 8 do 11 godina, na 12 osnovnih škola u Beijingu i okolici. Doista, djevojke su nadmašile djeèake u mnogim matematièkim vještinama. Bile su bolje u aritmetici, ukljuèujuæi zadatke poput jednostavnog oduzimanja i složenog množenja. Djevojke su takožer bile bolje u numerièkim usporedbama – stvaranju brze procjene koji od dva polja ima više toèaka u njemu. Djevojke su nadmašile djeèake u brzom prepoznavanju velièine dva broja i kompletiranju niza brojeva (poput „2 4 6 8“). Djeèaci bolje obavljaju mentalno rotiranje trodimenzionalnih slika.

Djevojke su takoðer bile bolje u procjeni rimovanja dvije rijeèi i Zhou i njegovi suradnici misle da je to kljuè za njihovu bolju izvedbu matematike. „Aritmetika a osobito napredna matematika trebaju verbalnu obradu“, rekao je Zhou. Raèunanje je verbalno, tablica množenja je memorirana verbalno, a kada ljudi rade izraèun višeznamenkastih brojeva, oni zadržavaju meðurezultate u sjeæanju kao rijeèi.

„Bolje jeziène vještine bi mogle dovesti do uèinkovitije verbalne obrade u aritmetici“ kaže Zhou. On misli da bi moglo biti moguæe koristiti ove rezultate, kako bi se pomoglo djeèacima i djevojkama lakše uèiti matematiku. Djeèaci bi trebali više pomoæi s verbalnim strategijama za uèenje matematièkih izraza, a djevojke mogu imati koristi od više prakse s prostornim vještinama.

izvor: dailyscience.com

Share

Dodatne informacije