Koje su višestruke inteligencije?

Share

 Psiholog Howard Gardner pokazuje da ljudi imaju višestruke inteligencije, a ne jednu mentalnu sposobnosti. Ova teorija ukljuèuje glazbene, meðuljudske, prostorno-vizualne i jeziène inteligencije. Proèitajte više o razlièitim vrstama i razmislite koja Vas najbolje opisuje.

Kratak upitnik na engleskom jeziku

 

Share

Dodatne informacije