Posljedice opasnih djeèjih padova treba nadzirati 48 sati

Share

 Mala djeca ne obolijevaju od kroniènih bolesti, meðutim stradavaju èesto zbog padova, najèešæe na glavu. Roditelji èesto panièare, pa u pedijatrijsku ordinaciju utrèavaju s djetetom koje je upravo palo s kreveta, iz kolica ili sa stolca - na glavu. Najèešæe to nisu padovi s velikih visina, ali su dovoljni da kod djeteta izazovu bol i jedan oblik stresa te neutješan plaè koji pak kod roditelja izaziva zabrinutost.

Padovi, posebno na glavu, najèešæi su kod djece mlaðe od pet godina. Prilikom pada dijete se udara najèešæe u predjelu èela, na kojem se javi oteklina (èvoruga), koja može biti i prilièno velika, ponekad posjekotina ili ogrebotina. Te promjene su uglavnom bezazlene i najèešæe prolaze bez ikakvih posljedica. Dijete na pad gotovo uvijek reagira plaèem, èime izražava bol i strah, iako se nekad može dogoditi da prilikom pada dijete izgubi svijest, poplavi, prestane disati, pa èak i dobije epileptièni napad. Èak i padovi s malih visina, kao i padovi na tvrdu podlogu, padovi na pojedine dijelove glave, mogu biti opasni za dijete. Zato svaku ozljedu glave uvijek treba shvatiti ozbiljno, pa je nužno pratiti dijete nakon pada 48 sati. Potrebno je da roditelj svaka dva do tri sata obilazi dijete i provjerava njegovo stanje.

Obratite pažnju na nuspojave
 Ako se nakon pada kod djeteta jave zbunjenost, nestabilnost u hodu, razdražljivost, glavobolja, neuobièajen naèin govora, muènina, povraæanje, izrazito bljedilo, pogoršanje vida, krvarenje iz nosa ili ušiju, gubitak svijesti - rijeè je o ozbiljnoj ozljedi koja zahtijeva pregled neurokirurga i hospitalizaciju. Na sreæu, veæina tih ozljeda završava lijeèenjem kod kuæe, stavljanjem hladnih obloga na ozlijeðeno mjesto, eventualno kirurškim zbrinjavanjem posjekotine ili ogrebotine, te mirovanjem djeteta. Važno je malu djecu ne ostavljati bez nadzora, sprijeèiti moguænost nastanka ozljede uklanjanjem “faktora rizika” iz djetetove okoline, te kontrolom kretanja. Padovi se sprjeèavaju osiguravanjem riziènih mjesta: stubišta, kada za kupanje, uvrnutih tepiha i niskih dijelova kuænog namještaja.

Mirovanje obavezno zbog potresa mozga
Potres mozga kod djece i mladih zahtijeva ozbiljniji oporavak nego kod odraslih. Neuropsiholozi preporuèuju da se djeca nakon potresa mozga stalno promatraju i da se u razdoblju opravka, znaèi sve do nestanka svih simptoma, smanje fizièke i psihièke aktivnosti, kao na primjer odlazak u školu, igra, sport, ali i korištenje mobilnih telefona i raèunala. Ako se miruje i svi procesi razmišljanja i napora smanje na minimum, oporavak se ubrzava.    

izvor: vecernji.hr /

Share

Dodatne informacije