Slobodno izrecite svoje osjeæaje i osjeæat æete se puno bolje

Share
 Slobodno izražavati osjeæaje tuge ili ljutnje manje je štetno nego zadržavati ih u sebi, utvrdili su amerièki znanstvenici u sklopu istraživanja koje je pokazalo zašto se nakon razgovora s psihoterapeutom ili simpatiènim barmenom veæina osoba èesto osjeæa znatno bolje.

Znanstvenik Matthew Lieberman i njegovi kolege sa Sveuèilišta California obavili su snimanja mozga 30 osoba - 18 žena i 12 muškaraca - u dobi od 18 do 36 godina, pokazujuæi im pritom fotografije s licima osoba koja su odražavala snažne emocije.

Utvrdili su da je kod ispitanika koji je uz fotografiju osobe ljutitog izraza lica dopisao rijeè ‘ljutit” reagirala amigdala - dio mozga koji služi kao spremište emocionalnog pamæenja, naklonosti i strasti.

- Jednostavnim imenovanjem osjeæaja ne dolazimo do neke duboke spoznaje, ali osjeæamo odreðeno smirenje, što je u mnogim životnim situacijama vrlo važno - zakljuèio je prof. Lieberman.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije