Inteligencija se može povećati vježžbom ?

Share

psihoportalIstražživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Michiganu (U.M.) pokazalo je kako se tzv. fluidna inteligencija (sposobnost snalažženja u novim situacijama i zadacima), protivno dosadašnjim uvjerenjima, vježžbama možže povećati.

Inteligencija, koja se mjeri IQ testovima naziva se generalnim faktorom inteligencije koji se dijeli na fluidnu i kristaliziranu inteligenciju. Fluidna inteligencija pada već poslije 25. godine i to ne samo u testovima brzine nego i snage.

Psiholozi su dosad vjerovali kako vježžbe u jednom području zadataka ne mogu donijeti poboljšanje u drugim mentalnim sposobnostima. Ako se novi rezultati potvrde stručnjaci bi mogli uvesti terapije za liječenje i prevenciju staračkog gubitka pamćenja i poremećaja u učenju.

Istražživanje, predstavljeno u časopisu Proceedings of National Academy of Sciences proturječi rezultatima brojnih studija provedenih u posljednjih nekoliko desetljeća koji su pokazali kako npr. pamćenje dugih nizova brojeva ne pomažže ljudima u učenju dugih nizova slova.

Tim s UM-a testirao je 35 dobrovoljaca standardnim testom inteligencije i potom ih nakon treninga u trajanju od osam, 12, 17 i 19 dana ponovno testirao. U istražživanju je sudjelovala i kontrolna skupina od 35 dobrovoljaca koji su jednostavno podvrgnuti testovima bez vježžbi. Obje skupine pokazale su napredak u drugom testiranju, međutim, on je bio daleko veći kod ljudi koji su prošli kroz trening - što dužži to bolje.

U vježžbama pamćenja, za razliku od ranijih studija u kojima su sudionici učili pojedinačne teme, u ovoj su zadaci kombinirali zvučne podražžaje (samoglasnici koje su čuli u slušalicama) s vizualnim (mali kvadrati na ekranu računala). Dobrovoljci su morali odlučiti odgovara li trenutni kombinirani podražžaj nekom određenom ranijem n-tom podražžaju. U novom zadatku n se povećavao za 1 ako je osoba dobro riješila prijašnji, odnosno smanjivao ako je loše odgovarala.

Znanstvenici smatraju da su ovakvim zadacima uključeni izvršni procesi u mozgu, među kojima i oni koji inhibiraju irelevantne teme, upravljaju dvama zadacima istovremeno, obnavljaju pamćenje i obeshrabruju razvoj strategija i automatskih odgovora. (Sciam; njd)

Izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije