Mogućnost određivanja pouzdanosti i konstruktne valjanosti za tri skale procjene nekih aspekata darovitosti predškolske djece

Share

U praksi se koristi manji broj skala procjene za utvrđivanje različitih aspekta darovitosti predškolske djece u uvjetima njihova boravka u dječjem vrtiću, a njihove metrijske karakteristike su još rjeđe provjeravane.

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi pouzdanost i valjanost tri skale procjene određenih aspekata darovitosti djece, te međusobnu povezanost njihovih dimenzija.

Ispitan je namjerni uzorak djece (74) starije predškolske dobi iz Dječjeg vrtića „Ivanić Grad“, a primijenjene su tri skale za procjenu: ponašanja karakterističnih za darovito dijete, likovne te glazbene darovitosti. Rezultati su pokazali da su sve skale procjene zadovoljavajuće pouzdane i konstruktno valjane. Utvrdili smo postojanje latentnih dimenzija u osnovi različitih aspekata darovitosti djeteta: dva faktora defi niraju likovnu darovitost, a po jedan glazbenu darovitost te ponašanja karakteristična za darovito dijete. Sve dimenzije tri različite skale procjene darovitosti su međusobno statistički značajno i pozitivno povezane. Međutim, mogućnost generalizacije rezultata ovog istraživanja je mala.

Ključne riječi
karakteristike darovitih; pouzdanost; valjanost; predškolska djeca

Joško Sindik ; Dječji vrtić Trnoružica, Zagreb
Katarina Elez ; Dječji vrtić Ivanić Grad, Ivanić Grad

Puni tekst: pdf (211 KB)

Share

Dodatne informacije