Psihološški aspekti prometnih nesreća

 Teške prometne nesreće se događaju gotovo svaki dan, a nedavno stradavanje pješaka u Zagrebu ponovo otvara pitanja prometne sigurnosti općenito, ali i psihološkog aspekta prometnih nesreća. Razgovarali smo s predstavnicama Sekcije za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, kolegicama psihologinjama Liljanom Mikuš i Dubravkom Svilar.

Opširnije...

Olovo u ruževima za usne može smanjiti IQ

 Neki od ruževa za usne koji se prodaju na amerièkom tržištu u tragovima sadrže olovo, a ono i u èak malim kolièinama može smanjiti kvocijent inteligencije i utjecati na mentalno zdravlje. Otkrilo je to istraživanje koje je pod palicom lijeènika Seana Palfreyja iz bostonskog programa za prevenciju toksiènosti proveo laboratoriji Underwriters javlja Daily Mail.

Opširnije...

Na djetetov uspjeh više utjeèe odgoj nego dobro obrazovanje

 Pohaðanje vrtiæa s bogatim programom koji ukljuèuje uèenje stranih jezika, škole s velikim brojem izvannastavnih aktivnosti ili odlazak na ugledne fakultete nisu garancija da æe dijete biti uspješno, pokazala je amerièka studija Sveuèilišta Južna Karolina na više od 10.000 djece.

Opširnije...

Nova studija: Pušenje uništava mozak - utjeèe na pad kognitivnih sposobnosti

 Pušenje uništava mozak tako što ošteæuje pamæenje, uèenje i zakljuèivanje, pokazala je studija koju su proveli istraživaèi sa King's Colledgea u Londonu, javlja BBC. Studija objavljena u èasopisu Age and Ageing, provedena na 8 tisuæa ljudi starijih od 50 godina, pokazala je da visoki tlak i pretilost takoðer utjeèu na mozak, ali u manjoj mjeri.

Opširnije...

Slijepac èita pomoæu bionièkog oka

 Istraživaèi su po prvi puta uspjeli poslati obrasce Brailleovog pisma direktno u mrežnicu slijepog pacijenta omoguæujuæi mu da èita rijeèi od èetiri slova toèno i brzo uz pomoæ oène neuroproteze. Ureðaj nazvan Argus II ugraðen je u više od 50 pacijenata od kojih veæina sada vidi boje, pokrete i predmete.

Opširnije...

I umjereno ispijanje vina u trudnoæi šteti IQ-u djeteta

 I "umjereno" pijenje vina u trudnoæi, od jedne do šest jedinica na tjedan, šteti inteligenciji. Struènjaci tvrde da je taj utjecaj malen, ali naglašava potrebu izbjegavanja alkohola u trudnoæi. Istraživaèi s Oxforda i sa sveuèilišta u Bristolu prouèili su kvocijent inteligencije èetiri tisuæe djece i taj podatak stavili u odnos s majèinom konzumacijom vina u trudnoæi.

Opširnije...

Najkompleksniji simulator mozga

 Skupina neuroznanstvenika i softverskih inženjera na sveuèilištu Waterloo u Kanadi tvrdi kako su razvili do sada najkompleksniji model za simulaciju ponašanja ljudskog mozga. Simulirani mozak, nazvan Spaun (Semantic Pointer Architecture Unified Network), "izvršava" se na superraèunalu, ima i digitalno oko koje koristi za vizualni ulaz, robotsku ruku kojom crta svoje odgovore, a može proæi osnovne elemente na testu inteligencije.

Opširnije...

Otkaz ne znaèi smak svijeta

 Gubitak posla može imati vrlo dubok utjecaj na vaše psihièko i emocionalno stanje, bez obzira jeste li voljeli posao koji ste radili. Na poèetku je najbitnije prepoznati emocionalni utjecaj gubitka posla kako biste se mogli pronaæi u cijeloj nastaloj situaciji, suoèiti se i shvatiti da su vaši zbrkani osjeæaji vjerojatno normalni.

Opširnije...

Dodatne informacije