Hrabri telefon u Bruxellesu primio važno priznanje mreže Child Helpline International

Share

Dana 25. lipnja 2013. Hrabri telefon je, kao jedna od organizacija članica koja je 2003. godine sudjelovala u osnivanju Child Helpline International (CHI) mreže dječjih linija,  primio  važno priznanje za doprinos jačanju i širenju ove mreže.

Child Helpline International (CHI) je globalna mreža dječjih savjetodavnih linija koja radi na zaštiti dječjih prava, a danas mrežu čine 173 članice iz 142 zemlje diljem svijeta.

 

Priznanje je Hrabrom telefonu dodijeljeno na Petoj Europskoj regionalnoj konzultaciji dječjih linija koja se održavala u Bruxellesu u organizaciji mreže Child Helpline Internationala, koja je ujedno slavila svoju 10. godišnjicu.

 

Regionalna konzultacija omogućila je dječjim linijama u Europi da prikažu ulogu koju odigravaju svakodnevno u poboljšanju zaštite djece u Europi, a sudionici su također imali priliku sudjelovati u raspravi vezanoj za buduće prilike i pristupe koji će omogućiti dječjim linijama da nastave s podrškom djece i mladih diljem Europe. Na manifestaciji je sudjelovalo više od 50 delegata dječjih linija iz preko 40 zemalja Europe.

 

‘Hrabri telefon je član CHI od njegova osnutka, odnosno sudjelovao je u njezinom formiranju. Ovo priznanje nam je velika potvrda našeg rada, jer da bi neka dječja linija bila članicom ove mreže, mora svake godine zadovoljavati brojne principe i standarde propisane od ove mreže. Jako nam je važno da svake godine sudjelujemo na regionalnim i međunarodnim konferencijama ove mreže, jer je to mjesto gdje se okupljaju stručnjaci koji posvećuju svoj rad telefonskom savjetovanju djece i mladih te rade na njegovu usavršavanju. Upravo su nam njihova iskustva i znanja dragocjena, a spoznaja da je ono što pružamo našim nazivateljima jednako kvalitetno, daje nam na snazi i potiče nas da se i dalje usavršavamo.’ – kaže Hana Hrpka, prof., predsjednica Hrabrog telefona.

 

‘Osim zaposlenicima i osnivačima Hrabrog telefona, ovo priznanje puno znači i volonterima koji su uvijek bili nosioci i najveća snaga organizacije.’ – navela je Sandra Tolić, koordinatorica linije Hrabri telefon za djecu.

 

Također, jedan od važnijih događaja regionalne konzultacije bilo je predstavljanje publikacije ‘Glasovi mlade Europe’  u Europskom parlamentu, koja sadrži izvještaje dječjih linija Europske unije, uključujući Hrabri telefon, u zadnjih 10 godina. Naime, prema toj publikaciji, nasilje i zlostavljanje nad i među djecom udvostručilo se tijekom ekonomske krize. Publikacija ‘Glasovi mlade Europe’ pokazuje kako su pozivi vezani uz sve oblike nasilja porasli od 2009. godine na sveukupno 2.1 milijun poziva u 10 godina. Djeca i mladi diljem zemalja Europske unije pokazuju razne probleme vezane uz odnose s vršnjacima (2,8 milijuna poziva), psihosocijalne probleme (2,3 milijuna poziva) te obiteljske probleme (1,7 milijuna poziva). Također, zabrinjavajuća je činjenica da raste i broj poziva vezan uz probleme zadovoljavanja osnovnih dječjih potreba, seksualnu eksploataciju te prosjačenje od strane djece i iskorištavanje djece u svrhu brige o domu.

 

Na Hrabrom telefonu pozivi vezani uz nasilje i zlostavljanje su uvijek biti prvi i najčešći razlog pozivanja linije za djecu, koja od travnja ove godine ima europski harmonizirani broj 116-111.

 

‘Bilo bi izuzetno korisno kad bi dječje linije bile prepoznate kao ključni alat u sustavu zaštite djece Europske unije. Prioritet bi trebao biti osiguravanje financiranja dječjih linija kako bi nesmetano mogle raditi’ – rekao je Antonio López-Istúriz, član Europskog parlamenta za Španjolsku.

 

Ovoj manifestaciji prisustvovali su i predstavnici Europske komisije.

 

‘Podaci prezentirani danas bi trebali biti važni u izgradnji politike zaštite djece. Želim naglasiti kako su dječje linije vrlo važan dio u našoj inicijativi zaštite djece te moramo izgraditi suradnju unutar sustava zaštite djece kako bi se uvjerili da današnje i buduće iznesene podatke koristimo na najbolji mogući način.’  – navodi Frances Fitzgerald, Irska ministrica poslova djece i mladih.

 

‘Trajne posljedice zlostavljanja i nasilja, komercijalnog i seksualnog iskorištavanja ili nedostatak osnovnih potreba će otežavati razvoj djece i mladih u neovisne građane te će onim zemljama koje će im pružati podršku nametati ogroman financijski teret u godinama koje dolaze.’ -  rekla je Nanita la Rose, izvršna direktorica Child Helpline International-a.

 

„Posebno emotivno je bilo obraćanje triju djevojčica predstavnicima Europskog parlamenta, u kojemu su naglasile važnost dječjih linija, ali i težine problema s kojima se djeca i mladi danas susreću“ – navela je Sandra Tolić, koja je u Bruxellesu predstavljala Hrabri telefon.

 

Publikaciju možete vidjeti ovdje: http://www.childhelplineinternational.org/resources/data/research-reports/

 

 

Iz rada Hrabrog telefona za djecu

 

U 15 godina rada Hrabri telefon odgovorio je na više od 120.000 poziva djece, roditelja i stručnjaka,  uključio oko 700 volontera i stručnih suradnika u izravan rad s djecom i roditeljima te organizirao niz edukacija i supervizija. Ujedno, Hrabri telefon je aktivan na znanstveno-istraživačkom području, u demokratizaciji i razvoju civilnoga društva te širenju mreže savjetodavnih linija kako u Hrvatskoj tako i izvan nje.

 

Do sada su stručnjaci Hrabrog telefona educirali savjetovatelje za rad nekoliko dječjih linija iz Hrvatske te jugoistočne Europe (BiH i u dva navrata u Crnoj gori) te je 2003. godine izdao i Priručnik o telefonskom savjetovanju.

 

Od travnja 2013. godine Hrabri telefon za djecu ima Europski harmonizirani broj 116 111 – broj za dječje savjetodavne linije u Europi, nastao upravo zalaganjem članova Child Helpline International koji su željeli jedinstveni, kratki, lako pamtljiv besplatan broj za dječje linije u Europi. Namjera je također bila da se istim brojem osigura ista usluga: stručna, besplatna savjetodavna pomoć djeci.

izvor:hrabritelefon.hr

Share

Dodatne informacije