Proslavljen uspješni završetak ljetnog programa "Uèimo kineski i o Kini kroz igru".

Share

 Krajem mjeseca srpnja, dodijelom uvjerenja mladim polaznicima projekta "Uèimo kineski i o Kini" udruga Civitas Zagreb je proslavila uspješan završetak ljetnih edukativnih radionica. Projekt je za sve mlade korisnike bio u potpunosti besplatan, provodio se dvojezièno (englesko -kineski) i doživio je izuzetnu popularnost.

Svi mladi polaznicii jednoglasno su izrazili želju za njegovim daljnjim nastavkom. Voditeljica projekta, prof. Wang Qioalan, svojim je pristupom djeci i primjereno odabranom metodikom rada, uspjela postiæi nevjerojatnu razinu interaktivnosti, a što je doprinijelo vedrom i opuštenom ozraèju koje se osjeæalo tijekom provedbe sviju radionica. Mladi su polaznici, uz poèetak upoznavanja govornog i pismenoga izrièaja temeljnog kineskoga jezika, usvojili i brojna znanja o dalekoj zemlji Kini, o njenoj drevnoj povijesti, kulturi, obièajima, upoznali su prirodna bogatstva i raskoš ljepota njenih rijeka, polja i planina, susreli se s tradicijskom i suvremenmo glazbom kineskih glazbenika... Jednom rijeèju, poželjeli su Kinu jednoga dana i posjetiti.

Nažalost, zbog nedostanih sredstava neophodno potrebnih za samu provedbu projekta, pred vratima Civitasa ostao je veliki broj neupisane djece i mladih. Projekt je pokrenut iskljucivo djelomiènom potporom Ureda za kulturu i obrazovanje Grada Zagreba, a kako dodijeljena sredstva nisu bila dostatna za upis sviju koji su željeli, ostala je tek nada da æe se do jeseni nova pronaæi. Iskreno se nadamo kako æe i i gospodarstvenici razumijeti važnost i znaèaj uèenja kineskog jezika za našu mladež, kao i važnost usvajanja što šireg znanja o Republici Kini veæ od ranih godina mladenaækog odrastanja.

Stoga i ovim putem koristimo prigodu zahvaliti svima koji su pomogli realizaciji projekta "Uèimo kineski i o Kini kroz igru", napose Uredu za kulturu i obrazovanje Grada Zagreba te medijima koji prate rad Civitasa: Veèernjem listu, OTV-u (emisija Svakodnevica) WEB Psihologijskom portalu, WEB portalu "Zbornica " te uredništvu CRI (China Radio International).
 

 

izvor: civitas.hr

Share

Dodatne informacije