Ministar Šimonoviæ uvodi državnu školu i psihološke testove za buduæe suce

Share

 Šimonoviæeva je ideja da se u državnu školu upisuju osobe koje su položile pravosudni ispit, a da temelj za upis budu objektivni kriteriji. Novost koju uvodi ministar Šimonoviæ je i da uvjet za upis u državnu školu bude prolazak na psihološkom testu èiji je cilj provjera socijalnih sposobnosti kandidata. Tko ne bi dobio prolaznu ocjenu na psihološkom testu morao bi zaboraviti karijeru u pravosuðu.

Ministar pravosuða, Ivan Šimonoviæ uvodi novi sustav regrutiranja buduæih sudaca i tužitelja. Predlaže, naime, osnivanje državne škole za pravosudne dužnosnike koja bi bila preduvjet za ulazak u sudstvo ili državno odvjetništvo.

Biranje sudaca iz redova savjetnika koji su veæ našli posao na sudu i položili pravosudni ispit, vrijedilo bi još tri do pet godina i to u prijelaznom periodu u kojem bi vrijedio mješoviti sustav.

Dosadašnjim sudskim i državnoodvjetnièkim savjetnicima koji godinama èekaju na posao odmah bi konkurirali polaznici državne škole. Ta bi škola trajala dvije godine i bila bi sastavni dio pravosudne akademije koja bi pak postala neovisna institucija s vlastitim proraèunom.

Tijekom pohaðanja državne škole skupljali bi se bodovi koji bi se zbrajali s ranijim rezultatima na pravosudnom ispitu i školovanju, te bi se na kraju radila rang ljestvica kandidata o kojoj bi DSV i DOV morali voditi raèuna pri imenovanju buduæih sudaca i tužitelja.

U pravosudnim krugovima nisu oduševljeni Šimonoviæevim idejama. Osnovni prigovori su da je koncept kompliciran i neprimjenjiv na naše pravosuðe koje grca u problemima. Kaže se da je to francuski model èiji je cilj bio uvesti u sudstvo i osobe koje nemaju pravnu naobrazbu, što Hrvatskoj nije potrebno.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije