Djeca i zaštita od sunca

Share

 Kako izabrati odgovarajuæe sunèane naoèale?

Poèetkom svakog ljeta kreæu i upozorenja o štetnosti UV zraèenja. Svi bismo trebali biti što educiraniji o riziku i moguæim zdravstvenim posljedicama uslijed  dugotrajnog i nezaštiæenog izlaganja suncu. Zaštita je posebice važna za bebe i malu djecu, koja u ljetnim mjesecima najviše vremena provode na otvorenom, a zbog èega upravo djeca do 10 godina prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije spadaju u najrizièniju skupinu.

Takoðer imajte na umu da su štetni uèinci UV zraèenja na kožu kumulativni, dakle, zbrajaju se tijekom života. Najviše UV zraka koža primi do 18 godine, pa je zbog toga edukacija i prevencija nužna od najranije dobi.

Štetnost UV zraèenja za oèi
Zbog osjetljive kože djeca tijekom boravka na suncu moraju obavezno biti zaštiæena odgovarajuæom kremom, koja štiti i od UVA i UVB zraka, dok sunèane naoèale trebaju biti s odgovarajuæim UV filtrom. Struènjaci upozoravaju kako sunèane naoèale s lošom zaštitom mogu naštetiti oèima, bolje je biti bez naoèala nego nositi takve, jer ako nemaju dostatnu UV zaštitu nego samo zatamnjena stakla, zbog smanjene kolièine vidljivog svjetla koje dolazi do oka uzrokuju širenje zjenice, te tako omoguæuju štetnim UV zrakama još dublji prodor u oko. A zbog štetnog ultraljubièastog zraèenja ugrožena su sva oèna tkiva, sluznica, rožnica, leæa i mrežnica. Dugotrajna izloženost UV zraèenju posebice šteti leæi oka i mrežnici.

Sve se to odnosi i na djecu, èije su oèi vrlo osjetljive na svjetlost i propuštanje svjetlosti. Samo kapa ili šeširiæ sa širokim obodom nisu dovoljna zaštita za oèi, dijete više vremena ljeti provodi na otvorenom pa je tako svakodnevno izloženo veæoj dozi sunèeva zraèenja.  

Naoèale moraju imati odgovarajuæi UV zaštitni filter
Od štetnog uèinka sunca na oèi dijete treba zaštititi kvalitetnim sunèanim naoèalama koje filtriraju cjelokupno UV zraèenje. Naoèale moraju imati vidljivo istaknut certifikat koji nam daje podatak o kategoriji filtra, ili zatamnjenju stakla, koje se oznaèava brojkom od 0- 4,  te o kolièini UV zraèenja koje zaustavlja i koja je izražena postotkom. Pri kupnji obvezno treba provjeriti postojanje certifikata kojim se jamèi 100 postotna zaštita od UVA i UVB zraèenja. Preporuka je kupovati naoèale koje nude zaštitu najmanje UV -400, jer štite od svih opasnih zraka.  Kupujte ih na provjerenim mjestima, optièkim radnjama, trgovinama s djeèjom odjeæom, osim potrebnog certifikata bitno je i da su udobna za nošenje i da djetetu ne spadaju s oèiju.

Zaštita od blještanja ne znaèi nužno i zaštitu od UV zraèenja  
Rijetka su istraživanja o kvaliteti sunèanih naoèala za djecu koja se mogu naæi na hrvatskom tržištu, ono koje je svojedobno provela udruga Suncobran pokazalo je nimalo ohrabrujuæe rezultate, no ne i neoèekivane s obzirom na dobro poznatu èinjenicu da se u nas uvozi sve i svašta, bez prave kontrole. Rezultati su pokazali da 15 posto sunèanih naoèala za djecu ne zadovoljava propisane uvjete za zaštitu od UV zraèenja. Èak 52 posto sunèanih naoèala za djecu ima kategoriju filtra manju od 3 što nije preporuèljivo za upotrebu u ljetnim mjesecima. I udruga je samo mogla zakljuèiti  "kako nažalost nabava i nošenje takvih naoèala umjesto da pruži bilo kakvu zaštitu, upravo suprotno, djeluje štetno i znatno poveæava rizik od moguæeg ošteæenja oka."

Siguran boravak na suncu
Osim korištenja sunèanih naoèala, svakako biste se trebali kod djece pridržavati svih ostalih, veæ dobro poznatih i iznimno važnih pravila na koja svakoga ljeta upozoravaju dermatolozi. Izbjegavajte da djeca mlaða od tri godine budu direktno izložena suncu, a pogotovo izmeðu 11 i 17 sati. Dijete obavezno zaštite kapom ili šeširiæem širokog oboda, odgovarajuæom odjeæom, te kremom za zaštitu od sunca. Preporuèljive su kreme  koje sadrže mineralne filtre, jer oni raspršuju UV zrake, na površini kože stvaraju film koji je vidljiv i ne prodire u kožu, te su fotostabilni. Posebno zaštitite izložene i najosjetljivije dijelove tijela, kao što su nos, uši, usne, vrat. Zaštitnu kremu nanosite i kad je dijete u sjeni zbog toga što se UV zrake reflektiraju o vodu, stijene, ili pijesak. Vodite raèuna da UVA i UVB zraèenje ne prestaje ni za vrijeme oblaènih dana  Pratite dnevna izvješæa o UV indeksu, jer što je veæa opasnost od UV zraèenja, potrebna je dodatna zaštita i oprez. Bebe do 6 mjeseci uopæe ne bi smjele na sunce, a sredstva za zaštitu od sunca za njihovu su osjetljivu kožu preagresivna i treba ih izbjegavati.

izvor: zena.hr

Share

Dodatne informacije