11 lijekova za epilepsiju potièe suicidalnost

Share

 Èak 11 lijekova kojima se lijeèi epilepsija dobit æe tzv. crni okvir u uputi za uporabu u kojoj æe se posebno istaknuti poveæan rizik za suicidalnost.

Preporuka je to Amerièkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA), a taj æe prijedlog uskoro dobiti i potporu  nezavisnih struènjaka nakon javne rasprave o tim lijekovima.

Pod pojmom suicidalnosti struènjaci podrazumijevaju samoubojstvo, suicidalne misli i pokušaj samoubojstva.

Naime, još prije tri mjeseca FDA je izvijestila da postoji veza izmeðu 11 antiepileptièkih lijekova i poveæane opasnosti od suicidalnosti. Rijeè je o generièkom carbamazepinu, felbamatu, gabapentinu, lamotriginu, levetiracetamu, oxicarbazepinu, pregabalinu, tiagabinu, topiramatu, valproatu i zonisamidu.

Analizom 200 studija usporeðivalo se 44.000 pacijenata. Utvrðeno je da je rizik od suicidalnosti dvostruko veæi kod pacijenta koji su uzimali te lijekove u odnosu na one koji su bili na placebu (lijek bez djelatne tvari). Struènjaci istièu kako im je razlog poveæanja suicidalnosti još zagonetka.

izvor: jutarnji.hr   /  Piše: Goranka Jureško

Share

Dodatne informacije