Temelji neuroznanosti - downolad

Knjiga autora Judaš M i Kostović I: Temelji neuroznanosti, MD, Zagreb, 1997, sadržži 44 poglavlja i dostupna je  besplatno za download u PDF formatu. 

Opširnije...

Biti kompetentan roditelj - dr. sc. Maja Ljubetić

Temeljna ideja knjige ''Biti kompetentan roditelj'' jest iznošenje rezultata empirijskog istražživanja samoprocjene roditeljske kompetencije u obnašanju elementarne obiteljske funkcije – odgoja i obrazovanja djece, s ciljem uočavanja područja pojedinih (ne)kompetencija majki i očeva s njihova gledišta te kao izvrstan putokaz stručnjacima u osmišljavanju i provedbi različitih programa pedagoškog obrazovanja roditelja.   

Opširnije...

Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo - Vlatko Silobrčić

       

MEDICINSKA NAKLADA

 Vlatko Silobrčić

 

KAKO SASTAVITI, OBJAVITI I OCIJENITI ZNANSTVENO DJELO

Knjiga govori o tome što je to znanstveni članak, o znanstvenom stilu, pisanju izvornoga znanstvenoga članka, o pisanju ostalih znanstvenih članaka i magistarskih odnosno doktorskih teza, o pripremanju plakata i predavanja, pisanju prikaza knjiga (recenzija) te o pripremanju prijedloga znanstvenoga projekta.

Opširnije...

Pogled iznutra - Sandra Matoššina Borbašš

 

 

 

 

Knjigu možžete pogledati u sekciji "Download - stručni materijali"

Dodatne informacije