Na djetetov uspjeh više utjeèe odgoj nego dobro obrazovanje

Share
 Pohaðanje vrtiæa s bogatim programom koji ukljuèuje uèenje stranih jezika, škole s velikim brojem izvannastavnih aktivnosti ili odlazak na ugledne fakultete nisu garancija da æe dijete biti uspješno, pokazala je amerièka studija Sveuèilišta Južna Karolina na više od 10.000 djece.
Najbolji uspjeh u školi postižu djeca èiji su roditelji aktivno ukljuèeni u njihovo školovanje, èesto odlaze na informacije i roditeljske sastanke te redovito razgovaraju o problemima ili izazovima u školi, piše Daily Mail.

Takvo aktivno roditeljstvo puno više znaèi za dobre ocjene i kasniji uspjeh djeteta nego upisivanje u najuglednije škole i druge obrazovne institucije, objašnjavaju istraživaèi.

- Iako je dobar sustav obrazovanja u školskim institucijama važan, uloga obitelji je još važnija i odreðuje buduænost djeteta - zakljuèio je voditeljica studije, dr. Toby Parcel.

Naglašava kako je vrlo bitno da roditelji znaju važnost svoje uloge i ne prepuštaju djecu "samima sebi" veæ ih vode svojim savjetima. Dijete treba znati nagraditi i kazniti, a to æe imati više utjecaja na to koliko je ono nauèilo nego velièina razreda u kojem se nalazi ili školska oprema s kojom raspolaže.
 
izvor: 24sata.hr
Share

Dodatne informacije