Novi broj "Suvremena psihologija"

Share

psihoportalIzašao je novi broj časopisa Hrvatskog psihološkog društva  "Suvremena psihologija".

Suvremena psihologija časopis je Hrvatskog psihološkog društva u izdanju Naklade Slap, a dobivaju ga svi redoviti članovi HPD-a.

 

 

Novi broj Suvremen psihologije donosi sljedeće radove:

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI

1. Ivana B. Petrović, Panta Kovačević, Maja Ćurić
A comparison of Web-based and paper-and-pencil job satisfaction surveys (Primljeno 23.9.2013.)
Usporedba internetskih i papir-olovka ispitivanja zadovoljstva poslom

2. Svetlana Borojević, Vasilije Gvozdenović
Is attention necessary in perception? (Primljeno 23.9.2013.)
Je li pažnja nužna u percepciji?

3. Ana Jakopec, Zoran Sušanj, Sanja Stamenković
Uloga stila rukovođenja i organizacijske pravednosti u identifikaciji zaposlenika s organizacijom (Primljeno 4.10.2013.)
The role of leadership style and organizational justice in employee's organizational identification

4. Sandra Nakić Radoš, Meri Tadinac, Radoslav Herman
Validation study of the Croatian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Primljeno 17.10.2013.)
Validacijsko istraživanje hrvatske verzije Edinburškog upitnika poslijeporođajne depresivnosti (EPDS).

5. Maks Vinšćak, Andrea Vranić
Utjecaj sugestivnosti pitanja i vrste prikazanog materijala na pojavu lažnih sjećanja (Primljeno 25.10.2013.)
The effect of question suggestibility and type of material on false memories

PRETHODNO PRIOPĆENJE

1. Ivana Glavina, Lana Kulenović, Joško Vukosav
Stresori i načini suočavanja kod policijskih službenbika (Primljeno 19.9.2013.)
Stressors and coping mechanisms among police officers


izvor: psihologija.hr

Share

Dodatne informacije