I umjereno ispijanje vina u trudnoæi šteti IQ-u djeteta

Share

 I "umjereno" pijenje vina u trudnoæi, od jedne do šest jedinica na tjedan, šteti inteligenciji. Struènjaci tvrde da je taj utjecaj malen, ali naglašava potrebu izbjegavanja alkohola u trudnoæi. Istraživaèi s Oxforda i sa sveuèilišta u Bristolu prouèili su kvocijent inteligencije èetiri tisuæe djece i taj podatak stavili u odnos s majèinom konzumacijom vina u trudnoæi.

I èaša-dvije vina na tjedan u trudnoæi mogu utjecati na djetetov IQ, objavili su znanstvenici, prenosi BBC u èetvrtak.

Zakljuèili su da i "umjereno" pijenje vina u trudnoæi, od jedne do šest jedinica na tjedan, šteti inteligenciji. Struènjaci tvrde da je taj utjecaj malen, ali naglašava potrebu izbjegavanja alkohola u trudnoæi.

Prethodne studije dale su nedosljedne i nelogiène rezultate pa se nije moglo zakljuèiti škodi li u trudnoæi mala do umjerena kolièina alkohola. To je uglavnom zato što je teško bilo izdvojiti druge faktore koji mogu utjecati na trudnoæu, poput majèine dobi i obrazovanja.

No ovo istraživanje objavljeno u èasopisu PLOS One, to je uspjelo prevladati jer je prouèavalo promjene na genima, a one nisu povezane s društvenim životom ili životnim stilom.

Studija je otkrila èetiri genske varijante na genima za metabolizam alkohola u djece i majki, koje su snažno povezane s nižim kvocijentom inteligencije u dobi od osam godina.

U prosjeku je djetetov IQ bio za dva posto niži za svaku gensku modifikaciju.

izvor: slobodnadalmacija.hr

Share

Dodatne informacije