Pristupite bazi podataka o programima/projektima vezanim uz ovisnosti

Share

psihoportal ured za drogeBaza podataka omogućava svim provoditeljima programa i projekata u području suzbijanja ovisnosti pregled aktivnosti koje se provode na području određene županije u određenoj godini s ciljem suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti.

S ciljem postizanja boljeg uvida i podizanja razine kvalitete projekata/programa Ured za suzbijanje zlouporabe droga je u 2012. izradio Informatičku „on-line“ aplikaciju koja sadrži bazu podataka o svim programima/projektima koji se provode u području suzbijanja zlouporabe droga (i ovisnosti), te koja također predviđa podnošenje i prikupljanje godišnjih županijskih izvješća.

2014. će Županijska povjerenstva po prvi puta Uredu dostaviti Izvješće isključivo putem elektronskog unosa podataka (što se do sada tražilo putem Obrasca) u Informatičku „on-line“ aplikaciju dostupnu na URL adresi: www.programi.uredzadroge.hr.

Baza podataka omogućava svim provoditeljima programa i projekata u području suzbijanja ovisnosti pregled aktivnosti koje se provode na području određene županije u određenoj godini s ciljem suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti. Ova informatička aplikacija zamišljena je na način da osigura kreatorima politika i provoditeljima ovih aktivnosti te svim zainteresiranima, uvid u postojeće programe kako bi mogli ocijeniti je li ponuda programa na određenom području u određenom razdoblju adekvatna u odnosu na potrebe koje neka sredina ima.

Također, ova aplikacija osmišljena je s još jednim važnim ciljem osim sveobuhvatnog pregleda aktivnosti, a to je unaprijeđenje kvalitete programa koji se provode. Upravo zato svi programi koji su uneseni u aplikaciju u budućnosti će imati određenu oznaku kvalitete (od 1-3), a koju će dodijeljivati stručno povjerenstvo na temelju Europskih kriterija kvalitete te kriterija Europskog centra za ovisnosti o drogama i Ureda.

Ured će i ubuduće u smislu podizanja kvalitete same provedbe programa/projekata nastaviti usmjeravati svoje aktivnosti te nastojati nagraditi nevladine organizacije koje će ispunjavati najviše standarde osiguravanjem prioriteta pri dodjeljivanju financijskih sredstava.

izvor uredzadroge.hr

Share

Dodatne informacije