Otkaz ne znaèi smak svijeta

Share

 Gubitak posla može imati vrlo dubok utjecaj na vaše psihièko i emocionalno stanje, bez obzira jeste li voljeli posao koji ste radili. Na poèetku je najbitnije prepoznati emocionalni utjecaj gubitka posla kako biste se mogli pronaæi u cijeloj nastaloj situaciji, suoèiti se i shvatiti da su vaši zbrkani osjeæaji vjerojatno normalni.

Postoji šest emocionalnih faza koje se javljaju nakon gubitka posla, slièno kao i kod gubitka nekoga koga volimo: šok i negiranje, strah i panika, ljutnja, kalkuliranje o povratku, depresija i privremeno prihvaæanje.

Šok i nagaðanje javlja se gotovo odmah nakon što osoba primi neugodnu vijest.

Strah i panika javit æe se vjerojatno u prvih nekoliko dana kad poènete razmišljati o financijskoj situaciji i o tome kako preživjeti dok tražite posao.

I ljutnja se može pojaviti vrlo brzo – opasno je ako raste i ako dopustimo da nas izjeda.

Ne prolaze svi kroz faze kalkuliranja o povratku - to znaèi traženje neke vrste intervencije od nekoga tko je na položaju u tvrki, i to nakon što si utuvite u glavu da se pod svaku cijenu morate vratiti na taj posao. Pripazite, potezi oèajnika èesto nisu realni.

Depresija se može rješavati, pa i lijeèiti, za poèetak veæ i dobrim plaèem. No depresija može biti i vrlo duboka i intenzivna da jednostavno onemoguæuje vaše normalno funkcioniranje i zahtijeva medicinsku pomoæ. A ako novi posao tražite duže vrijeme, možda æete iskusiti prave 'napadaje' depresije.

Prihvaæanje je stupanj kad ste veæ razvili pozitivan stav, krenuli dalje i poèeli staloženije razmišljati o životu i, naravno, traženju novog posla. Kojim æete slijedom prolaziti navedeno faze ovisi o vašoj osobnosti, no ono što je doista bitno je kako æete proæi kroz te faze i cijelim procesom.

Ponekad nismo ni svjesni koliko nam posao znaèi dok ga ne izgubimo. Prvih nekoliko tjedana bez posla može biti jezovito. I drugima se dogaða glavobolja, želja da se prespava svaki dan, pa i bijeg od ljudi, kada ne želite razgovarati èak ni s bilo kime u obitelji. Dopustite si tri tjedna 'mira' i proðite patnièke faze koje æe vam, pokazat æe se kasnije, pomoæi da se saberete i obnovljenim snagama krenete dalje.

Plan akcije
Struènjaci istièu da je jedan od najboljih naèina kako se uoèiti sa stresom povezanim s gubitkom posla razviti plan akcije koji se temelji na šest najvažnijih podruèja brige o sebi. To su dijeta, spavanje, vježbanje, spiritualnost, upravljanje vremenom i mentalno zdravlje.

Malo dijete ne škodi... Jedete li možda previše slatkiša ili pijete previše kofeina ili èak alkohola? Vjerojatno posežete za hranom kako biste se osjeæali bolje. Pokušajte u dnevnu prehranu uvesti više zdrave hrane poput svježeg voæa i povræa te energetskih ploèica. Pijte puno vode.

Spavajte zdravo: Ne spavate li dovoljno, ne možete zaspati ili se budite usred noæi, morate se osloboditi crnih misli prije no što poðete u krevet. Dobar je naèin da zapisujete svoje misli i osjeæaje u dnevnik, pišite pjesme… Priuštite si mirisnu kupku, èitajte neku dobru knjigu ili poeziju.
Vježbajte: Kreæete li se dovoljno? Ne morate trošiti brdo love kako biste mogli iæi u teretanu, na aerobik i slièno. I šetnja je dovoljna i – besplatna. Poðite na trèanje.

Posvetite se sebi: Odvojite li svakodnevno malo vremena kako biste se suoèili sami sa sobom i svojim osjeæajima? Možda æe vam nekoliko minuta 'promišljanja' dnevno pomoæi u smanjivanju stresa. Neki smatraju da im je od velike pomoæi i ukljuèenje u neku crkvenu zajednicu. Neki se pak relaksiraju u nekoliko minuta tihe meditacije.

Upravljajte vremenom: Jeste li svjesni kako provodite vrijeme svaki dan? Nauèiti upravljati vremenom sada, kad imate vremena, donijet æe vam goleme prednosti u životu. Zadajte si manje ciljeve i nagradite se za postignuto. Pokušajte naæi neku drugu zanimaciju umjesto gledanja televizije i ne tratite dragocjeno vrijeme. I volonterski rad može voditi stalnom zaposlenju.

Psihièko zdravlje: Ljudi koji izgube posao èesto zaborave na nove moguænosti koje im se mogu pružiti. Sjetite se ljudi koje ste sreli posljednjih nekoliko godina. Vjerojatno ih je nekoliko koji su prošli kroz sve što se dogodilo vama i koji su uspjeli na nekoj drugoj strani. Razmislite kako možete poboljšati kvalitetu svog života. Sastavite listu aktivnosti koje doista volite, a razmislite i o tome mogu li vam na neki naèin pomoæi u poslovnom smislu.

Ako ste veæ dugo bez posla i jednostavno se više ne možete nositi s težinom problema, potražite struènu pomoæ.

izvor: posao.hr

Share

Dodatne informacije