Pogledajte kako izgleda mozak zanemarenog djeteta

Share

Iako je iz iskustva jasno koliko su ljubav i pažnja bitne u razvoju svakog malog biæa, neuroznanstvenici sada imaju nepobitne dokaze o utjecaju roditeljske ljubavi na razvoj djeèjeg mozga. Toènije reèeno, šokantnim usporednim snimkama mozgova djece u dobi od tri godine koja su bila zanemarena i onih "normalnih" potvrdili su teoriju da zanemarivanje djece ozbiljno šteti njihovu razvoju.

Slika lijevo prikazuje mozak normalnog trogodišnjaka, dok druga slika prikazuje kako izgleda mozak trogodišnjeg djeteta koje majka zanemaruje. Potonji je zamjetno manji!.

Mozak zanemarivanog djeteta kao da se stisnuo i znanstvenici tvrde da snimka pokazuje kako se mozgu jednostavno nisu razvili neki kljuèni dijelovi, a koji se jasno vide na lijevoj fotografiji. Posljedice su dugoroène i zastrašujuæe, prenosi Daily Mail.

Neuroznanstvenici, naime, tvrde, kako æe dijete s mozgom s lijeve fotografije biti inteligentnije i veæa je vjerojatnost da æe razviti socijalne vještine potrebne za opstanak i bolje snalaženje u surovom svijetu.

Za drugo je dijete vjerojatnije da æe postati ovisnik o drogama ili alkoholu, da neæe moæi naæi posao te da æe ovisiti o socijalnoj pomoæi. Poveæava se i vjerojatnost da æe zanemareno dijete oboljeti od mentalnih bolesti.

U veæini sluèajeva zanemarivana djeca kasnije postaju roditelji koji zanemaruju svoju djecu, no utvrðeno je da se krug može prekinuti smještanjem djeteta u udomiteljsku obitelj u sluèajevima teškog zanemarivanja i zlostavljanja i sl.

izvor: vecernji.hr / ašr/VLM

Share

Dodatne informacije