Elaborat: Zlouporaba sredstava ovisnosti i Igranje igara na sreæu

Share

igranje_sInstitut društvenih znanosti Ivo Pilar na inicijativu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH proveo je prvo nacionalno istraživanje uporabe sredstava ovisnosti u opæoj populaciji, pod nazivom Zlouporaba sredstava ovisnosti u opæoj populaciji Republike Hrvatske, a èiji je osnovni cilj bio prikupiti podatke o prevalenciji konzumacije razlièitih sredstava ovisnosti u opæoj populaciji i relevantnim subgrupama populacije.

BIBLIOTEKA ELABORATI

- Puni tekst: Zlouporaba sredstava ovisnosti u opæoj populaciji Republike Hrvatske: istraživaèko izvješæe
- Puni tekst: Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 4756 ispitanika u dobi od 15 do 64 godine, a prikupljanje podataka trajalo je od svibnja do kolovoza 2011. godine. Teme istraživanja bile su: (1) prevalencije uzimanja legalnih droga (duhan, alkohol, lijekovi), (2) prevalencije uzimanja ilegalnih droga, (3) stavovi i mišljenja o drogama i politici vezanoj uz droge te (4) relevantna obilježja ispitanika.

Koncepcija istraživanja temeljila se na metodološkim smjernicama EMCDDA-a kao i na iskustvu Instituta Pilar u provoðenju znanstvenih istraživanja. U istraživanju je korišten upitnik European Model Questionnaire (EMQ), koji se standardno koristi u nacionalnim studijama zlouporabe sredstava ovisnosti, èime je osigurana meðunarodna usporedivost epidemiološkog stanja u podruèju zlouporabe sredstava ovisnosti u Republici Hrvatskoj.

Rezultati istraživanja predstavljeni su u opsežnom istraživaèkom izvješæu:

- Glavak Tkaliæ, R., Miletiæ, G. M., Marièiæ, J., Wertag, A. (2012.). Zlouporaba sredstava ovisnosti u opæoj populaciji Republike Hrvatske: istraživaèko izvješæe. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske.

Rezultati su prikazani i u izvješæu na engleskom jeziku:

- Glavak Tkaliæ, R., Miletiæ, G. M., Marièiæ, J., Wertag, A. (2012). Substance Abuse among the General Population in the Republic of Croatia: Research Report. Zagreb: Institute of Social Sciences Ivo Pilar and Government of the Republic of Croatia – Office for Combating Drug Abuse.

 

- Puni tekst: Igranje igara na sreæu u opæoj populaciji Republike Hrvatske: istraživaèko izvješæe

U sklopu projekta prikupljeni su i podaci o igranju igara na sreæu u opæoj populaciji, a rezultati su predstavljeni u sljedeæoj publikaciji:

- Glavak Tkaliæ, R., Miletiæ, G. M. (2012.), Igranje igara na sreæu u opæoj populaciji Republike Hrvatske: istraživaèko izvješæe. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar.

izvor: pilar.hr

Share

Dodatne informacije