Stariji vozaèi nisu opasniji od 20-godišnjaka

Share

 Stariji vozaèi nemaju veæe izglede da æe poginuti na cesti nego 20-godišnjaci, pokazala je britanska studija prometnih nesreæa s fatalnim posljedicama koja je obuhvaæeno 20-godišnje razdoblje.

Posljednjih je godina došlo do promjene u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama u smjeru zahtjevnijih postupaka obnove vozaèke dozvole starijim osobama za koje se èesto pretpostavlja da su opasniji na cesti od mlaðih vozaèa zbog slabijeg vida i slabljenja kognitivnih sposobnosti.

"Èesto se pozornost usmjerava na starije vozaèe kao potencijalnu opasnost po njih same i druge vozaèe", rekao je Jonathan Rolison koji je vodio studiju sveuèilišta u Plymouthu u Velikoj Britaniji.

Rolison i njegove kolege su u studiji pregledali dokumentaciju britanske policije o smrtonosnim cestovnim nesreæama u razdoblju od 1989. do 2009. godine.

Oni su otkrili da je rizik pogibije za volanom kod starijih vozaèa i mladih slièan.

Meðu mlaðima od 29 godina je od 100 milijuna vožnji 13 završilo fatalno, a meðu starijima od 70 godina fatalnih je nesreæa bilo 14.

No, meðu starijima je ukupno manje poginulih vozaèa.

Godine 2009. godine, u kojoj je za volanom poginuilo 1138 osoba, svaki deseti je bio stariji od 70, a mlaði vozaè svaki èetvrti.

Za vozaèe i putnike rizici su bili najveæi na oba kraja dobnog raspona, a manji meðu sredovjeènima.

"Starije osobe su na neki naèin idealni vozaèi jer kontroliraju svoju izloženost rizicima. Ako je kišni dan stariji æe ostati u kuæi dok æe ljudi iz sredovjeènih skupina ipak morati iæi na posao ili odvesti djecu u školu", ocijenio je Rolison.

izvor: plivazdravlje.hr

Share

Dodatne informacije