Psihologija u Bosni i Hercegovini

Share

 Autori obraðuju razvoj psihologije u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ulogu akademskih odsjeka i internacionalne saradnje i razmjene u ovom razvoju, te opisuju neke od izazova i prilika za buduænost psihologije u Bosni i Hercegovini uzimajuæi u obzir sadašnju situaciju u kojoj se nalaze psiholozi. Èlanak završava skicirajuæi puteve za razvoj psihologije u Bosni i Hercegovini.

PSIHOLOGIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Rad prezentovan na simpozijumu Psychology in Post-War Societies u Minhenu, Njemaèka, 2004. godineObjavljeno u: Radovi, 8, Filozofski fakultet, Banja Luka, 2005

Igor Krnetiæ
Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Odsjek za psihologiju
Elma Pašiæ
GfK, BiH

Apstrakt

Autori obraðuju razvoj psihologije u Bosni i Hercegovini sa fokusom na ulogu akademskih odsjeka i internacionalne saradnje i razmjene u ovom razvoju, te opisuju neke od izazova i prilika za buduænost psihologije u Bosni i Hercegovini uzimajuæi u obzir sadašnju situaciju u kojoj se nalaze psiholozi. Èlanak završava skicirajuæi puteve za razvoj psihologije u Bosni i Hercegovini.


Download pune verzije

Srpski jezik


Engleski jezik

izvor: psihologija.rs.ba
Share

Dodatne informacije