Ljubav kao ovisnost temelji se na iluziji i strahu od neuspjeha

Share

 Ljudi postaju ovisni o ljubavnim partnerima na jednak naèin kao što postaju ovisno o drogi, kocki ili alkoholu, a ta ovisnost nipošto nije samo metaforièka, tvrde psiholozi. Za primjer navode nedavno preminulu Whitney Houston koja je sama priznala da je bila ovisna o svom mužu, Bobbyju Brownu, a kao rezultat te ovisnosti nastala je i njezina ovisnost o drogi, tvrde.

Mnogo je primjera ovisnièke ljubavi i loših, zlostavljaèkih veza, meðu obiènim ljudima, ali i slavnima, poput one Ikea i Tine Turner, Charlieja Sheena i Brooke Muller, Rihanne i Chrisa Browna te Mela Gibsona i Oksane Grigorieve.

Ovisnost o vezi, partneru ili ljubavnim idealima èesto je teško prepoznati jer se to ponašanje može tumaèiti kao normalno i društveno prihvatljivo. Karakteristièno je za dramatiène veze, obilježene s mnogo strasti, ali i sukoba.

Ipak, ovisnost o partneru ne treba promatrati kao benignu, jer ona može izazvati iste fizièke i psihièke posljedice kao i druge ovisnosti, pa psihijatri svakako predlažu rješavanje ovisnosti uz struènu pomoæ.

U takvim vezama prioritet èovjeka postaje želja da udovolji partneru, pa ako je njegov partner zadovoljan, onda je i on. Pokretaè te ovisnosti je konstantan strah od gubitka ljubavi, oslonca i lika partnera koji predstavlja jedini smisao života. Rezultat je gubitak samopouzdanja, depresija, promjene raspoloženja i još veæa ovisnost.

- Ukoliko shvate da bi vezi mogao doæi kraj, gube tlo pod nogama. Ideja o prekidu veze unosi veliki nemir i strah, pa nije èudno što je netko spreman podnijeti fizièko nasilje, pa i obavezno psihièko maltretiranje u takvim vezama - zakljuèio je još 1974. slavni amerièki psiholog Stanton Peele.

Kako prekinuti zaèarani krug?

Feniltilamin, kemikalija u mozgu koja se povezuje s osjeæajem euforije, usko vezanog uz zaljubljenost, pojaèano se proizvodi kod ljudi koji èvrsto vjeruju da je jedino njihov partner pravi za njih i da nikad više ne bi mogli imati takvu veliku ljubav. Uvjeravanje u tu fantaziju najviše šteti, pa ju je bolje na poèetku odnosa raskrinkati preispitivanjem. Potrebno je:

  • Realno procijeniti mane i kvalitete partnera
  • Usporediti svoju vezu sa zdravim vezama iz okoline
  • Razgovorati s prijateljima o vezi i poslušati njihovog viðenja stvari
  • Pripremiti se na patnju ukoliko veza završi
  • Otkriti vlastite razloge zbog kojih je ovisnost nastala

Nakon što veza dotakne samo dno, žrtvama ovisnosti i zlostavljanja treba puno vremena kako bi racionalizirale odnos u kojem su bile, pa i same sebi opravdale svoje i partnerove postupke koje su tolerirale. Potrebno je i vrijeme odvikavanja, kao i u drugim ovisnostima, da prestane intenzivna èežnja za povratkom na staro, poznato i "sigurno".

Pitanja koja raskrinkavaju ovisnost

Dr. Stanton Peele naglašava kako je vrlo jednostavno prepoznati ovisnièku ljubav i razlikovati je od one zdrave. Potrebno je iskreno odgovoriti na postavljena pitanja:

  • Jesu li partneri u vezi napredovali na društvenom, obiteljskom i poslovnom planu njihova života?
  • Imaju li partneri ozbiljne interese, hobije i važne odnose izvan same veze?
  • Jesu li partneri prijatelji ili su oni samo ljubavnici? Bi li se i dalje družili da nisu partneri?
  • Vjeruje li svaki od partnera da vrijedi i bez ljubavne veze u kojoj je?
  • Je li ijednom od partnera prekid veze nešto nevjerojatno i najgore što bi se moglo dogoditi?

Odgovor na bilo koje pitanje s "da" budi sumnju da je rijeè o ovisnièkoj vezi. Dr. Peele savjetuje ljudima s ovakvim problemima da potraže pomoæ kod struènjaka kako bi što lakše prebrodili posljedice te ovisnosti.

izvor: 24sata.hr

Share

Dodatne informacije