Socijalno odbijanje boli kao i prolijevanje vruæe kave po sebi

Share

 Kao udarac u ruku s užarenom metalnom šipkom boli i socijalno odbijanje. Naime, ista podruèja mozga koja postaju aktivna u odgovoru na bolne senzorne doživljaje aktivirana su i tijekom snažnih osjeæaja socijalnog odbijanja, pokazalo je najnovije istraživanje Sveuèilišta Michigan.

"Ovi rezultati daju novo znaèenje ideji da socijalno odbijanje 'boli'," tvrdi socijalni psiholog Ethan Kross, sa sveuèilišta u Michiganu, glavni autor èlanka objavljenog u Proceedings of  National Academy of Sciences. "Na površini, prolijevanje vruæe šalice kave po sebi i razmišljanje o tome koliko ste se osjeæali odbijenim dok ste gledali fotografiju osobe s kojom ste nedavno proživjeli neželjeni prekid,  može djelovati kao da izaziva veoma razlièite oblike boli. "Ovo istraživanje pokazuje da oni èak mogu biti više slièniji nego što se ranije smatralo."

Kross,  profesor asistent pri U-M Odsjeku Psihologije i fakultetski kolega pri U-M Institutu za socijalno istraživanje (ISR), su proveli istraživanje sa  suradnikom iz U-M, Marcom Bermanom, sa Sveuèilišta Columbia Walter Mischel i Edward Smith, takoðer povezanim s Psihijatrijskim Institutom New York State i s Torom Wagerom, s Colorado sveuèilišta u Boulderu.

Dok je ranije istraživanje pokazalo da ista podruèja mozga koja podržavaju emocionalno bolne osjeæaje koji prate doživljaj fizièke boli i socijalnog odbijanja, trenutno istraživanje je prvo za koje je poznato da je utvrdilo postojanje živèanog preklapanja meðu ovim doživljajima, u podruèjima mozga koja postanu aktivirana kada ljudi dožive bolne osjete u svojem tijelu. Ova podruèja su sekundarni somatosenzorni korteks i gornja stražnja insula.

Za potrebe istraživanja, znanstvenici su sakupili 40 ljudi koji su proživjeli neželjene prekide romantiène veze unutar posljednjih 6 mjeseci i za koje je utvrðeno da je razmišljanje o njihovim iskustvima prekida vodilo prema tome da se osjeæaju odbijenima. Svaki ispitanik je ispunio dva zadatka – jedan povezan s njihovim osjeæajima odbijenosti i drugi s doživljajem fizièke boli.

Tijekom zadatka odbijanja, ispitanici su gledali fotografiju bivših partnera i razmišljali o tome kako su se osjeæali tijekom njihovog doživljaja prekida ili su gledali fotografiju prijatelja te razmišljali o nedavnim pozitivnim doživljajima koje su imali s tom osobom. Tijekom zadatka fizièke boli, ureðaj za toplinsku stimulaciju je bio prièvršæenim na ispitanikovu lijevu podlakticu. Na nekim ispitivanjima su proizveli bolnu, ali podnošljivu stimulaciju, sliènu držanju veoma vruæe šalicu kave. Na ostalim pokušajima je proizveo bezbolnu, toplu stimulaciju.

Ispitanici su rješavali sve zadatke dok su bili izloženi skeniranju putem funkcionalne magnetske rezonancije (fMRI). Istraživaèi su proveli serije fMRI analiza, usmjeravajuæi se na cijeli mozak i na razlièita podruèja od interesa utvrðenim u ranijim istraživanjima fizièke boli. Takoðer su usporedili rezultate istraživanja baze podataka više od 500 prethodnih fMRI istraživanjima odgovora mozga na fizièku bol, emocije, radno pamæenje, promjena pažnje, dugoroèno pamæenje i uklanjanje smetnji.

"Pronašli smo da snažno poticanje osjeæaj socijalnog odbijanja aktivira podruèja mozga koja su ukljuèena u fizièki osjet boli, koja su rijetko aktivirana u istraživanjima emocija," tvrdi Kross. "Rezultati su sukladni s idejom da doživljaj socijalnog odbijanja ili socijalnog gubitka, opæenitije, može predstavljati karakteristièan emocionalni doživljaj koji je povezan jedinstveno s fizièkom boli."

Ekipa koja je provela istraživanje se nada da æe rezultati ponuditi nove poglede na to kako doživljaj intenzivnog socijalnog gubitka može dovesti do razlièitih simptoma fizièke boli i poremeæaja. Ukazuju na to da rezultati potvrðuju mudrost kultura širom svijeta koje koriste iste rijeèi iz jezika poput "povreda" i "bol", da bi opisali doživljaj fizièke boli i socijalnog odbijanja.

Izvor: University of Michigan 

Autor/ica: Klara Meštroviæ

 - znano.st

Share

Dodatne informacije