Uspostava psihologijske raèunalne testiraonice u OS RH

Share

 S obzirom da se u OS RH tijekom odabira kandidata za djelatnu vojnu službu, kandidata za kadete, za  dragovoljno služenje vojnog roka, kandidata iz sustava za upuæivanje na razna školovanja te drugih psihologijskih ispitivanja, godišnje psihologijski ispita veliki broj kandidata, postojala je potreba za uvoðenjem tehnika koje ubrzavaju, olakšavaju i pojeftinjuju posao psihologijskih ispitivanja. Iz te potrebe razvila se ideja o skupnom psihologijskom ispitivanju pomoæu raèunala.

 

Proèitajte cijeli èlanak (pdf format).

Share

Dodatne informacije