Koliko daleko jabuka pada od stabla

Share

 Pod nadnaslovom "Slabo obrazovani žene se meðusobno, a djeca su im loši uèenici" tjedni prilog Jutarnjeg lista Magazin objavljuje tekst dr. sc. Josipa Burušiæa iz Centra za istraživanje znanja, obrazovanja i ljudskog kapitala Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.


- Koliko daleko jabuka pada od stabla, Jutarnji list - Magazin, 13. studenoga 2010., str. 28-29. (pdf)
-
Koliko daleko jabuka pada od stabla, Jutarnji list - Magazin, 13. studenoga 2010., str. 28-29.

U zemlji u kojoj 40-ak posto graðana ima samo osnovnu školu imamo isto toliko djece èije su šanse za uspjeh u životu, kako pokazuje veliko istraživanje, bitno manje
Istraživanje je provedeno na 48.232 osoba

Više u:
- Josip Burušiæ, Toni Babaroviæ, Nenad Markoviæ: Koliko daleko padaju jabuke od stabla? Odnos obrazovnih postignuæa djece i obrazovne razine njihovih roditelja - Društvena istraživanja, br. 108-109/2010. str. 853-872.


izvor: pilar.hr

Share

Dodatne informacije