Težak položaj ljudi s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom

Share

 Tisuæe ljudi s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom u Hrvatskoj prisiljeni su živjeti u ustanovama koje ih lišavaju privatnosti, samostalnosti i dostojanstva, a vlada je, unatoè obeæanjima, uèinila malo toga u stvaranju alternativnih programa, navodi se u izvješæu meðunarodne organizacije Human Rights Watch (HRW).

Iako je jedna od prvih država koja je ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, Hrvatska na tom podruèju nije uèinila gotovo nikakve pomake, kazao je na konferenciji za novinare zamjenik direktora HRW-a za Europu i Srednju Aziju Ben Ward.

Dodao je da je vlada time izigrala obeæanja Ujedinjenim narodima, ali i Europskoj uniji s kojom se sporazumom obvezala na deinstitucionalizaciju osoba s mentalnim i intelektualnim invaliditetom.

Izvješæe na 74 stranice, pod nazivom "Kad jednom uðeš, više nikad ne iziðeš: Deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim ili mentalnim invaliditetom u Hrvatskoj", dokumentira tešku situaciju više od 9000 ljudi koji žive u ustanovama, kao i nedostatak programa za stanovanje i pružanje podrške u zajednici.

Po rijeèima Amande McRae iz HRW-a u programe života u zajednici ukljuèeno je samo 16 od ukupno 4000 osoba s mentalnim invaliditetom.

Situacija nije mnogo bolja ni za ljude s intelektualnim invaliditetom - u objektima namijenjenima programima za život u zajednici ima mjesta za oko 250 ljudi, dok ih je oko 5000 osuðeno na život u ustanovama.

Izvješæe preporuèuje da vlada zamijeni ustanove programima podrške koji omoguæuju stanovanje i pomoæ za život u zajednici i koji ljudima s invaliditetom daju stvarnu moguænost izbora mjesta i naèina života.

O prednostima takvog oblika skrbi svoje je iskustvo isprièala 30-godišnja Senada H. koja je nakon sedam i pol godina u instituciji vlastitim snagama uspjela otiæi iz ustanove i izboriti se za samostalni život.

Pritom je, kaže, nailazila na nerazumijevanje odgovornih osoba u instituciji gdje je bila smještena, a uspjela je tek zahvaljujuæi upornosti i pomoæi prijatelja.

izvor: plivazdravlje.hr

 

 

Share

Dodatne informacije