Normalno je da me dragi trisne

Share

 Podaci istraživanja provedenog u svibnju i lipnju ove godine u 56 srednjih škola svih profila na podruèju Hrvatske, kojim je bilo obuhvaæeno 700 uèenika treæih razreda, pokazali su da je 65 posto anketiranih srednjoškolaca veæ bilo suoèeno s nekim od oblika nasilja tijekom svojih prvih romantiènih i ljubavnih veza, a da njih 50 posto priznaje da su bili nasilni prema partneru.

Još je šokantniji podatak da oko 40 posto djevojaka smatra kako je sasvim normalno da im momak reagira udarcem, “triskom” ili pogrdnim rijeèima, primjerice, kad ona pogleda nekoga drugog muškarca. U istraživanju se nije pokazala nikakva razlika u rezultatima izmeðu vrsta škola, strukovne ili gimnazije odnosno regija.

Ovo je istraživanje provoðeno u okviru razvoja programa “Prevencije nasilja u mladenaèkim vezama”. Ove je podatke iznio psiholog Dean Ajdukoviæ, predsjednik Društva za psihološku pomoæ, pred pedesetak polaznika iz redova policije, sudstva te centara socijalne skrbi iz Splitsko-dalmatinske županije na trodnevnom seminaru pod nazivom “Unapreðenje meðusektorske suradnje u suzbijanju obiteljskog nasilja” koje se održava u dugopoljskom hotelu “Katarina”.

Sukob - dio života

- Istraživali smo kako oni, koji se tek suoèavaju s takvim tipom veza, pregovaraju meðu sobom oko postizanja nekih ciljeva, primjerice, gdje æe iziæi, s kim æe biti u društvu i slièno. Pitali smo u upitniku i djevojke i mladiæe koje su vrste nasilnih ponašanja i koliko èesto primjenjivali u vezi i koliko èesto su sami bili izloženi tome i ispalo je da nema razlike.

Sukob je sastavni dio svakog života, no loše je kad se sukob razrješava nasiljem i upotrebom moæi, a to se, naravno, veæ dogaða u toj dobi. Zabrinjavajuæe je, što se tièe njihovih uvjerenja i stavova, da tako velik broj djevojaka smatra kako je nasilno ponašanje kao pljuska ili izrazita kontrola ponašanja i pokazivanje ljubomore ustvari izraz ljubavi i brige prema njima. I to je zastrašujuæe - kazao je Ajdukoviæ.

Prema policijskim podacima kojima raspolaže, èak 75 posto nasilnika u obitelji su muškarci i oni su puno spremniji upotrijebiti fizièko nasilje za ostvarivanje svojih ciljeva. - Naravno, to nije èudno, s obzirom na to da se muškarci od malih nogu uèe kako upotrebljavati nasilje. Evo vam primjer djeèaka kojega je, recimo, u školi udario vršnjak.

Kad kaže ocu da je udaren, ovaj ga pita: “A što si ti na to napravio?” Ako dijete kaže: “Ništa, maknuo sam se”, oèekivana reakcija roditelja je: “Sine, drugi put ti njega udari duplo. Nemoj nikad prvi, ali ako te napadne, uzvrati duplo!” - tumaèio je profesor Ajdukoviæ polaznicima, a na pitanje na koji se naèin djevojèice socijaliziraju, dobio je za njega pomalo neoèekivan i gotovo jednoglasan odgovor: “Isto kao i muškiæi”.

- Što se tièe žena, one se kao poèiniteljice fizièkog nasilja u obitelji, i to onih najtežih oblika poput ubojstva ili ranjavanja, redovito pojavljuju kao dugogodišnje žrtve nasilnog partnera. Dakle, trpe i trpe dok im ne “pukne”, a onda posegnu za nasiljem.

Najèešæi oblici nasilja u obitelji su tjelesno, emocionalno, seksualno i materijalno ili radno. Imali smo, recimo, sluèaj žene koja je bila u braku s nasilnim partnerom te se zagledala u mlaðeg muškarca. Uspjela se izvuæi iz tog braka i poèela je vezu s tim mlaðim muškarcem koji je u poèetku bio vrlo fin i pristojan.

Sin nasilnik

No onda je i on postao nasilan. Kad je on umro, ona je s 50-ak godina ostala udovica sa sinom od 15-ak godina i tad je i on poèeo, prvo verbalno, prijetnjama, od nje tražiti novac.

Nije prošlo dugo dok je nije poèeo tuæi i govoriti joj da je grozna majka i da je bila grozna žena njegovu ocu i da nije ni èudno što ju je tukao - isprièao je prof. Ajdukoviæ dodavši, uz ostalo, kako je vrlo zanimljivo da ama baš ni jedan obiteljski nasilnik koji je došao u psihosocijalni tretman nije rekao da je svjestan kako je pretjerano reagirao.

- Ne, nitko od njih ne priznaje da je partnera ili partnericu, recimo, prejako udario. Obièno je odgovor da ju je “samo takao” - istaknuo je Ajdukoviæ na seminaru koji se, meðu ostalim, realizirao i uz podršku ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske.

izvor: vecernji.hr / Piše VLADIMIR URUKALO

Share

Dodatne informacije