Glazbena naobrazba jaèa mozak i sposobnost uèenja

Share

Glazba je oèito ozbiljna stvar, jer glazbena naobrazba znaèajno poboljšava rad nervnog sustava i potièe sposobnost uèenja. Podaci dobiveni istraživaèkim radom znanstvenika sa Sveuèilišta Northwestern objavljeni u Nature Reviews Neuroscience povezuju glazbenu naobrazbu i bolje sposobnosti uèenja koja se vidi i na podruèju jezika, govora, memorije, pažnje i emocija.

"Istražujuæi studije koje su se u zadnjih nekoliko godina fokusirala na djelovanje glazbene naobrazbe na nervi sustav pokazalo se da glazba ima snažan utjecaj na sposobnost uèenja," rekla je Nina Kraus, direktorica Northwestern's Auditory Neuroscience Laboratory.

Veze neurona nastale tijekom glazbene vježbe osposobljavaju mozak i za druge aspekte ljudske komunikacije.

"Mozak ne može procesuirati sve senzorne informacije iz sekunde u sekundu pa stoga selektivno prihvaæa ono najvažnije," kaže Kraus. No uèenje sviranja instrumenta omoguæava mozgu da bolje razluèuje ono najvažnije u kompleksnom procesu koji može ukljuèivati èitanje, ili pamæenje nota, vremena kad treba svirati i koordinacije s drugim glazbenicima.

"Mozak glazbenika selektivno naglašava one elemente zvuka koji mu daju važne informacije. U prelijepom odnosu izmeðu senzornog i kognitivnog procesa nervni sustav omoguæuje asocijacije izmeðu zvukova i onog što oni znaèe. Ova veza izmeðu zvuka i znaèenja važna je i za druge aspekte komunikacije, " rekla je.

Dok je fizièka aktivnost važna za tjelesnu kondiciju, glazba je bitna za um jer vježba mozak i može oblikovati njegov razvoj, tj. razvoj naše osobnosti, zakljuèili su znanstvenici.

izvor: ljeto.net.hr / T.T.

Share

Dodatne informacije