Psihoze i najstraviènija djela izazvana alkoholom

Share

 Iako se u mnogim sluèajevima možemo poslužiti onom "što trijezan misli, pijan kaže", kaznena djela proizašla iz takvog stanja ne mogu se opravdati pijanstvom, iako je alkohol svakako kumovao nastanku razlièitih psihoza, koje su potom dovele do poèinjenja najstraviènijih djela.

U pijanstvu dolazi do izmijenjene emocionalnosti

- Kad su osobe pod utjecajem alkohola njihove sposobnosti racionalnog razmišljanja u potpunosti suumanjene. Dolazi do izmijenjene emocionalnosti, a u nekim sluèajevima i do ravnodušnosti. Teško je procijeniti što je toèno bilo tom èovjeku u glavi, s obzirom da nisam pobliže upoznata sa sluèajem, no prema napisima da je zadržan na triježnjenju vjerujem da je takva reakcija bila zbog djelovanja alkohola – kazala nam je psihijatrica Tatjana Kanduèar iz neuropsihijatrijske bolnice ''''Dr. Ivan Barbot'''' u Popovaèi.
Prvi su simptomi alkoholizma promjene u koncentraciji

''''Takoðer'''', dodaje Kanduèar, ''''treba uzeti u obzir i koliko dugo i èesto netko konzumira alkohol, jer upravo to utjeèe na razvoj razlièitih psihoza, kao i nebrojenih bolesti povezanih s prekomjernim cuganjem.'''' Prema struènjacima, neki od prvih simptoma koji se uoèavaju u psihi alkoholièara promjene su u koncentraciji, slabljenje pamæenja, pad inteligencije, anksioznost, te neobjašnjive promjene raspoloženja.

Dugotrajnim uživanjem alkohola dolazi i do puno gorih psihièkih poremeæaja, takozvanih alkoholnih psihoza, koje mogu biti u obliku akutnog patološkog napitog stanja, delirijum tremensa, alkoholne halucinoze, korsakovljeve psihoze, patološke ljubomore alkoholièara - Otelo psihoze i vernikeovog sindroma.

Akutno patološko napito stanje i alkoholna halucinoza mogu se susresti kod adolescentnih alkoholièara, dok se delirijum tremens vrlo rijetko pojavljuje ispod 30-e godine, a ostali klinièki oblici su karakteristièni za stariju populaciju.
Karakteristike ''mladih'' alkoholièara su pretežno psihološke prirode

Alkoholièari koji boluju od ovih psihoza u pravilu su nasilnici koji u stanju pijanstva verbalno, pa i fizièki, zlostavljaju svoje bližnje. Gotovo svakodnevno stranice crne kronike ispunjavaju upravo ovakvi sluèajevi, a takav je i sluèaj 52-godišnje majke iz Duge Rese koju je, izudaravši je šakama, teško ozlijedio 23-godišnji sin.

Nakon što je uhiæen, mladiæu je izmjerena koncentracija od 1,81 promila alkohola u krvi.

Mladi alkoholièari obièno nemaju sve posljedice koje su karakteristiène za starije alkoholièare. Meðutim, kod mladih ''pijanaca'' one mogu biti puno burnije, buduæi da su pretežno psihološke prirode.

U tim sluèajevima dolazi do delikventnog ponašanja u formi kraðe, tuèe, silovanja, fizièkih i verbalnih sukoba unutar obitelji, a alkohol može ozbiljno oštetiti formiranje osobnosti, te za posljedicu imati emocionalnu i socijalnu nezrelost.

Pijana pala s deset metara visine i preživjela

No, alkoholièari ne predstavljaju opasnost samo za svoju okolinu veæ i za sebe. S 2,56 promila u krvi 28-godišnja prostitutka Špresa pala je s èetvrtog kata zgrade i, èudom, preživjela. Koliko su umanjene ljudske reakcije pod utjecajem alkohola govore i crne statistike smrtnosti na cestama gdje je, uz prekomjernu brzinu, alkohol uzrok najveæeg broja nesreæa s tragiènim posljedicama.

U društvu još uvijek ne postoji razina svijesti da je etilni alkohol, glavna psihoaktivna tvar u pivu, vinu i žestokim piæima, zapravo droga koja stvara tešku psihièku i fizièku ovisnost. U poèetku konzumacije alkohola dolazi do porasta tolerancije, koja u kasnijoj fazi opada, pa je osobi potrebno sve manje alkohola da bi bila pijana.

Uz cirozu jetre, disfunkcija reproduktivnih organa

No, u toj fazi veæ je došlo do teških ošteæenja jetre, mozga i srca, što može uzrokovati i komu. Kao posljedice alkoholizma javljaju se i seksualne disfunkcije, smanjenje seksualne želje i atrofija testisa. Uz ugrožavanje psihièkog i fizièkog zdravlja pojedinca, alkohol bitno utjeèe i na njegovu ulogu u društvu.
Takvi ljudi èesto nemaju stabilne izvore zarade niti su ih zbog svog stanja u moguænosti imati, odnosno zadržati. Stogadruštvo odbacuje takve osobe, te i kod njih, zbog neprestane potrebe za alkoholom, opada želja za prijateljima i obitelji, što za posljedicu ima forme asocijalnog i antisocijalnog ponašanja, kao što su remeæenje javnog reda i mira, te mnoga kaznena djela poput tuènjava, a na koncu ubojstava i silovanja.
izvor: r-1.hr
Share

Dodatne informacije