Kreativni gen donosi i psihozu : Dokazana tanka crta genijalnosti i ludila

Share

 Stara izreka kaže da je tanka crta izmeðu ludila i genijalnosti. Znanost polako potrðuje istinitost te tvrdnje, a novi je dokaz pribavio maðarski psihijatar Szabolcs Keri sa Sveuèilišta Semmelweis.

Pjesnikinja Sylvia Plath si je zabila glavu u peænicu, Vincent van Gogh si je odsjekao uho, matematièar John Nash je godinama imao halucinacije. Povijest je puna primjera velikih umjetnika koji su èinili bizarna djela, a sada se otkriva da su i njihova genijalnost i mentalna nestabilnost bili pod utjecajem istih bioloških znaèajki.

Stara izreka kaže da je tanka crta izmeðu ludila i genijalnosti. Znanost polako potrðuje istinitost te tvrdnje, a novi je dokaz pribavio maðarski psihijatar Szabolcs Keri sa Sveuèilišta Semmelweis.

Njegovo je istraživanje bilo usmjereno na gen neuregulin 1, koji igra ulogu u brojnim moždanim procesima, ukljuèujuæi razvoj i jaèanje komunikacija izmeðu neurona. Što su neuroni bolje meðusobno umreženi, to je mozak intelektualno moæniji, a njegov vlasnik talentiraniji. Ali, možda i psihotièniji.

Prema magazinu Psychological Science, jedan genotip (varijanta) tog gena donosi veæi rizik od nastanka mentalnih bolesti, kao što su shizofrenija i bipolarni poremeæaj. Razumije se, taj gen ne jamèi ni genijalnost ni mentalnu bolest, ali je iznadprosjeèno zastupljen kod ljudi s ovim osobinama.

Dr. Keri je okupio skupinu kreativnih i maštovitih dobrovoljaca te ih podvrgao testiranju kreativnosti i tražio ih da ispune upitnik o svojim dotadašnjim kreativnim dostignuæima. Potom im je iz uzorka krvi napravljen genetski profil.

Analize su pokazale da spomenuti genotip neuregulina 1 donosi istovremeno veæu kreativnost i veæu sklonost psihozi ili bipolarnom poremeæaju, poznatog i kao manièna depresija.

Po dr. Keriju, geni koji sudjeluju u nastanku bolesti zadržavaju se u ljudskom genetskom fondu zato što ujedno donose i neke prednosti. Naglašen talent pomaže pojedincu da uspije u životu unatoè hendikepu.

izvor: nacional.hr / Ozren Podnar

Share

Dodatne informacije