Žana Pavloviæ: Batina nije iz raja

Share

 Da je batina izišla iz raja, tamo bi i ostala – glavna je poruka predavanja “Odgoj bez batina”, koje je psihologinja solinskog Djeèjeg vrtiæa “Cvrèak”, Žana Pavloviæ, održala u Domu kulture “Zvonimir”. Predavanje je održano u organizaciji Udruge odgojitelja Splitsko-dalmatinske županije “KamPanel”, a u okviru nacionalne kampanje protiv kažnjavanja djece.

Tjelesno kažnjavanje èesto se primjenjuje kao metoda discipliniranja, ali batine postižu uèinak samo kratkoroèno. Dugoroèno na dijete znaju ostaviti teške posljedice, pogotovo ako su jedini naèin komuniciranja s djetetom istaknula je psihologinja, koja je u svojem istraživanju doznala da postoji nemali broj sluèajeva kada su batine jedina metoda kažnjavanja, ali da ipak veliki broj roditelja toj metodi pribjegava tek u specifiènim trenucima, u kojima je djetetu ugrožen život.

Doznala je i da batinama, kao metodi discipliniranja, èešæe pribjegavaju Slavonci od, primjerice, Dalmatinaca. Batine su, na žalost, u svim dijelovima svijeta prihvaæena metoda koja, ako se èesto koristi gubi uèinkovitost i lako prelazi u zlostavljanje djeteta, jer je granica vrlo tanka. Èinjenica je i to da se ni roditelji ni struènjaci ne mogu složiti gdje je granica izmeðu blagog udaranja, primjerice, po prstima, kada dijete dira opasne stvari, i batina, odnosno, tjelesnoga kažnjavanja – objasnila je dalje Pavloviæ.

Prema ovom istraživanju, roditelji koji najèešæe koriste tjelesno kažnjavanje, žive u sredini koja batine prihvaæa i odobrava. Posebno je zastrašujuæe što su takvi roditelji najèešæe mlaði od 30 godina, a djeca su im u predškolskoj dobi. Pavloviæ savjetuje roditeljima da u sluèaju potrebe za nekom od metoda discipliniranja, moraju znati djetetu preusmjeriti pažnju, primjerice, udarcem o stol, moraju se spustiti na njegovu razinu, moraju nauèiti kontrolirati vlastitu ljutnju i glas, moraju shvatiti kada su njihova oèekivanja od djeteta nerealna, a kazna mora biti logièki povezana uz neželjeno ponašanje.

Primjerice, ako dijete s biciklom iziðe izvan granica dopuštene zone kretanja, onda mu za kaznu treba oduzeti bicikl, a ne ga kazniti batinama ili nekom drugom metodom. Oduzevši mu taj privilegij, dijete æe nauèiti što je ispravo, a što nije. Kod kažnjavanja, odnosno, discipliniranja djece, bitno je naglasiti da roditelji metode discipliniranja moraju provoditi dosljedno, jer ih u protivnom dijete neæe shvatiti ozbiljno.

izvor: slobodnadalmacija.hr / Vesna Boban

Share

Dodatne informacije