Pretile osobe imaju manji mozak od osoba prosjeène tjelesne težine

Share

 Pretili ljudi imaju osam posto moždane mase manje od osoba prosjeène tjelesne težine. Iako zvuèi kao da ne bi trebalo biti povezano, tu su èinjenicu utvrdili znanstvenici nakon istraživanja. Njihov mozak, naime, izgleda 16 godina starije od mozga mršave osobe iste dobi.

Oni koji imaju višak kilograma, pak, imaju èetiri posto moždane mase manje, a njihov mozak izgleda osam godina starije nego u osoba iste dobi.

Veliki gubitak moždanog tkiva smanjuje sposobnost kognitivnog rasuðivanja, te su osobe tako izloženije riziku od Alzheimerove bolesti i sliènih bolesti koje napadaju mozak.

Pretile osobe uglavnom gube moždanu masu u prednjem i temporalnom režnju mozga, dijelovima mozga koji su kljuèni za planiranje i pamæenje. Osobe s viškom kilograma gube moždanu masu u bazalnim ganglijima, unutrašnjem sloju æelija i bijeloj tvari.

Pretilost, osim toga, poveæava opasnost od bolesti srca, dijabetesa tipa 2, visokog tlaka, te nekih vrsta raka. Osim toga, pokazalo se i da smanjuje seksualnu aktivnost.

Diljem svijeta više od 300 milijuna ljudi okarakterizirano je kao pretili, izvijestila je Svjetska zdravstvena organizacija, a još milijarda ljudi ima višak kilograma.
Glavni je razlog, tvrde struènjaci, loša prehrana.

Pretilost se, inaèe, mjeri indeksom tjelesne težine, koji se odredi tako da se tjelesna težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine u metrima. Ako indeks iznosi više od 25, osoba ima višak kilograma, a ako iznosi više od 30, osoba je pretila.

izvor: vecernji.hr

Share

Dodatne informacije