Moæ prezentacije ili kako ne držati prezentacije

Share

 Sve je stvar dojma, svi to znamo, naroèito PR-ovci  i marketingaši kojima ta èinjenica osigurava kruh svagdašnji. Znao je to na vrijeme i Bill Gates pa je stvorio Powerpoint i podario svakom informatièki pismenom èeljadetu najfunkcionalniji alat za sažeto, dopadljivo i uèinkovito predstavljanje njegovih lucidnih ideja.

Kako æe ga tko znati iskoristiti drugi je „par postola”. O tome najèešæe ovisi i dojam o stvarnoj korisnosti nekog posjeæenog seminara, konferencije ili kakvog drugog oblika svrhovitog društveno-poslovnog okupljanja (gdje smo se još i znali promuvati  u ono staro, dobro, pred-recesijsko doba).

E pa kako bi sudionici takvih skupova iz alkoholne magle u sjeæanje mogli prizvati i nešto što bi im doista moglo koristiti u poslu i time osigurati vama reputaciju poželjnog prezentatora, Seth Godin, vrsni komunikacijski struènjak na svom blogu daje par dobrih savjeta.

Po njemu, korištenje Powerpointa na naèin na koji je to zamislio Microsoft ne valja, jer su ga i radili nekakvi inženjeri, a ne komunikatori. Možda je i preradikalan, ali vrijedi promisliti o ovome što kaže. Bulleti su dosadni i zamorni i totalno out. Slažem se, èesto ih je nemoguæe izbjeæi, no i za to ima lijeka. Sve èinjeniène podatke treba uredno posložiti u dokument i podijeliti publici. Slajdovi se ne smiju ispisivati i dijeliti kao materijal. Nijedan slajd ne smije sadržavati više od 6 rijeèi, ikad. Slika ili video su obavezni, moraju izazvati emocionalnu reakciju i potaknuti znatiželju sudionika tako da naæule uši i èuju što to predavaè ima za reæi a da se nadovezuje na viðenu sliku. I onda, ako oni to ispravno naprave, svaki put kad promisle o onome što su èuli u sjeæanje æe im se vratiti ta slika.

U svakom sluèaju, dobar povod za preispitivanje i usavršavanje vlastitih prezentacijskih vještina. Powerpoint može biti itekako moæan, baš kao što mu govori i samo ime.

izvor: manjgura.hr

Share

Dodatne informacije