Maèke se poigravaju s psihologijom gospodara

Share

 Maèke su usavršile suptilnu tehniku predenja poigravajuæi se s psihologijom gospodara kako bi dobile što žele, prema istraživanju britanskih znanstvenika.Kad nešto žele, najèešæe hranu, domaæe maèke dodaju svojem uobièajenom predenju zvuk više frekvencije koji evocira mijaukanje ili poziv u pomoæ. To »predenje u svrhu moljakanja« izaziva kod ljudskog biæa roditeljski instinkt koji èesto omoguæava maèki da doðe do cilja bez opasnosti da iznervira gospodara uobièajenim mijaukanjem, smatraju istraživaèi.

Karen McComb sa sveuèilišta Sussex na jugu Engleske objasnila je da je došla na ideju da to istraži jer ju je vlastiti maèak Pepo redovito ujutro budio tražeæi hranu.

»Pitala sam se zašto je to predenje tako neugodno i ne da se ignorirati«, objasnila je ona.

McComb je testirala ljudsku reakciju na oba tipa predenja – onog koje izražava èisto zadovoljstvo i onog kojim se traži hrana ili pozornost.

Èini se da to prilagoðeno predenje funkcionira samo za maèke koje žive same s gospodarom. One koje žive u obiteljima primorane su meðutim pribjeæi dobrom starom mijaukanju kako bi postigle željeni cilj.

izvor: novilist.hr / (Hina/AFP)

Share

Dodatne informacije