Pauza za ruèak najbitniji dio dana

Share
 Struènjaci upozoravaju da bi za maksimalan radni uèinak radnici trebali dva-tri puta tjedno uzeti pauzu od sat vremena. Tek šestina britanskih radnika redovito ide na pauzu za ruèak, pokazuje istraživanje tvrtke za razvoj ljudskih potencijala Chiumeto.

Zaposlenici jedva uspijevaju obaviti sve svoje zadatke i misle da je rješenje u tome da rade više, da pojedu sendviè za radnim stolom umjesto da uzmu pravu pauzu za ruèak, a ni ostatak dana ne rade dovoljno pauza. Ali ti prekidi su nužni da bi njihov uèinak bio maksimalan i da bi se mogli nositi sa stresom posla.

Menadžeri bi trebali ohrabrivati zaposlenike da odu na pauzu za ruèak, inaèe to može štetiti njihovu uèinku - rekao je Andrew Hill koji je sudjelovao u istraživanju.

Odmor znaèi produktivnost

Cary Cooper, psiholog sa Sveuèilišta u Lancasteru, kaže da bi zaposlenici za najbolji radni uèinak barem dva-tri puta tjedno trebali izaæi iz ureda na cijeli sat, posebno ljeti. Pritom je dobro na pauzu otiæi s kolegama jer dobri društveni odnosi vode dobrim radnim odnosima.

“Velika veæina ljudi ruèa za radnim stolom dok radi. To je sada prosjek. Vrlo rijetko izaðu iz ureda. Ako menadžment stvori kulturu u kojoj je ruèak za slabiæe, to je kontraproduktivno. Svima nam trebaju pauze”, rekao je Cooper za BBC i dodao da se pauza za ruèak skraæuje jer se ljudi sve više boje otkaza pa žele pokazati da puno rade. No, zapravo premalo odmora smanjuje produktivnost.

Amerièke navike

Pokazuje to i èinjenica da je u Britaniji produktivnost po stanovniku ispod mnogih europskih zemalja, iako Britance prati glas da su najveæi radoholièari u Europi buduæi da su još sredinom 80-ih usvojili amerièke radne navike.

izvor: jutarnji.hr

Share

Dodatne informacije