Novac ne može kupiti zadovoljstvo poslom

Share

 Psiholog Abraham Masslow je davno rekao: “Ako je èekiæ jedini alat koji poznajemo, onda nam svi problemi izgledaju kao èavli.“ Iako mnogi od nas nisu ni do koljena prosjeènome majstoru, nikome ne bi palo na pamet sve radove obavljati èekiæem. No, manageri su skloni rješavati najveæi dio problema u organizacijama novcem – povišicama ili smanjivanjem plaæe.

Mnogi radnici dolaze svome šefu žaleæi se da ih posao preoptereæuje, da u njemu ne uživaju, da im je svega dosta… Ne razumijevajuæi situaciju i ne želeæi izgubiti dobrog radnika veæina æe šefova posegnuti za povišicom.

Povišicu æe veæina radnika prvih nekoliko puta prihvatiti iskreno vjerujuæi da æe lakše neke stvari potrpjeti za više novaca. I šef i radnik u prvi trenutak osjeæaju olakšanje jer su postigli dogovor, ali stvari ubrzo postaju iste. Radnik se opet dolazi žaliti, plaæa se opet povisuje, problem se i dalje ne rješava. Sitno zadovoljstvo koje si možemo priuštiti zbog veæe plaæe tek nas nakratko èini sretnijima. Nakon sve kraæeg vremena nezadovoljstvo se ponovno javlja. Neki konaèno odlaze iz organizacije, neki dobivaju èir na želucu, neki odustanu i više ih nije briga ni za posao, ni za šefa, niti za klijenta.

Vratimo li se na metaforu èekiæa s poèetka prièe, možemo zakljuèiti da nemamo pravi alat za zadovoljstvo radnika. Èekiæ je iustinu odlièno sredstvo za zabijanje èavala u zid ili razbijanje oraha, ali nam je potpuno beskoristan ako moramo prièvrstiti kuhinjske elemente na zid, proèistiti cijevi... Da bismo mogli odluèiti koji nam je alat potreban trebamo znati što želimo postiæi te prednosti i nedostatke svakog od njih.

Plaæa je dobar alat za privlaèenje i zadržavanje kadrova. Ako plaæe u vašoj organizaciji nisu konkurentne, najvjerojatnije, neæete privlaèiti najbolje kadrove. Takoðer, ako odreðeni struènjak na tržištu rada može dobiti znatno veæu plaæu nego što je trenutno ima kod vas, vjerojatno, ga neæete uspjeti zadržati.

No, nema dovoljno visokog iznosa koji æe ljude natjerati da zavole posao koji ne odgovara njihovim osobinama i sposobnostima ili posao koji mrze raditi. Iz toga možemo zakljuèiti kako je konkurentna plaæa važna, ali ona ne može osigurati da ljudi postanu zadovoljni i uživaju u svome poslu. Zadovoljstvo poslom proizlazi iz drugih èimbenika koji su takoðer uglavnom pod nadzorom managementa.

Bit æemo zadovoljni ako naš posao ima smisla, ako se njime možemo ponositi, ako on odgovara našim sposobnostima i zanimanjima. S druge strane, nema te plaæe koja æe nas uèiniti zadovoljnima ako nam nije jasno što se od nas oèekuje, ako ne znamo radimo li dobro ili loše, ako godinama radimo isti posao bez moguænosti da ga unaprijedimo ili nauèimo nešto novo. Management u svojim rukama ima naèine kako može poveæati zadovoljstvo i angažman radnika, samo što oni èesto traže malo više truda i znanja. No, i kliješta su nešto složeniji alat od èekiæa što ne znaèi da ih zato treba odbaciti ako želimo popraviti cijev koja curi.

izvor: net.hr / Barbara Ristiæ, dipl. psiholog prof.

Share

Dodatne informacije