Bipolarni poremećaj češći kod pretilih ljudi

Share

 Ljudi su često skloni promjeni raspoložženja što je posve normalno pa čak i požželjno. Na čovjekovo raspoložženje, osim unutarnjih, mogu utjecati i vanjski čimbenici poput ugodnoga proljetnog dana koji kod većine stvara osjećaj dobrog raspoložženja, dok će kod nekih kiša i oblaci stvoriti osjećaj ugode i smirenosti ili pak letargije ili laganog neraspoložženja.

Sve je to u granicama normale, no postoji i psihički poremećaj u kojem najčešće nema sredine. Riječ je o bipolarnom poremećaju, bolesti koja spada u tešku endogenu duševnu bolest. Taj poremećaj mnogima je poznatiji pod uvriježženim nazivom "manična depresija", a manifestira se karakterističnim oscilacijama raspoložženja.

Bipolarni poremećaj vrlo je naporan kako za ljude koji od njega boluju, tako i za one koji su dio bližže okoline u kojoj oboljeli djeluje. Oboljeli od te bolesti pate od promjena raspoložženja, a faza depresije i faza manije se smjenjuju pa tako često dolazi do kraćih faza depresije i duljih manije i obrnuto. To znači da se raspoložženje kreæe od velike euforije pa sve do jake depresije i upravo zbog tih krajnosti taj se poremećaj naziva "bipolarnim".

Budući da je manija zapravo endogena psihoza, rijetko se javlja samostalno te je češće udružžena s depresijom u jedan krug koji bi se mogao nazvati manično- depresivna psihoza. Zanimljivo je da se manija u najvećem broju slučajeva pojavljuje u prilično mladoj dobi.

Bolesnika koji boluje od manične depresije možže se prepoznati na više načine, primjerice osoba često bez posebnog razloga zrači samopouzdanjem, srećom i vedrinom, a zatim je u nekom drugom trenutku razdražžljiva, hiperaktivna, slabo koncentrirana, slabo ili nikako spava, prejeda se, povećana joj je seksualna žželja pa čak i sklonost grandioznim idejama.

Često se zna dogoditi da osoba koja pati od velikog broja maničnih simptoma, u isto vrijeme možže patiti i od depresivnih misli. To se zove "miješani obrazac". Ta teška kombinacija najčešće se događa osobama koje znaju što osjećaju, što im se događa i kroz što prolaze.

Važžno je znati da manično-depresivna psihoza ne oštećuje ličnost, što je slučaj kod nekih psihičkih bolesti, a čovjek između napada ili ako je pod utjecajem lijekova, izgleda potpuno zdravo. Čak je i zabilježženo da je taj poremećaj nešto češći kod pretilih osoba.

Praćenjem raspoložženja bolesnik možže uočiti promjene koje se javljaju prije relapsa bolesti, no unatoč tome recidiv je ipak moguć, ali se barem možže planirati.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije