Uskoro poèinje vladavina desne strane mozga

Share

 Inovativnost, kreativnost i empatija postali su važniji od logike i brojeva jer ne mogu postati rutina niti ih može zamijeniti jeftinija radna snaga. Logika, brojke i praktiènost još uvijek su važni, ali više nisu dovoljni na današnjem tržištu. Danas se na mnogim poslovnim poljima traži inventivnost, sposobnost sagledavanja veæe slike, umjetnost i empatija -  tvrdi Daaniel Pink, bivši šef ureda za pisanje govora Al Goreu. U svojoj novoj knjizi “Potpuno novi um” Pink tvrdi da æe desna strana mozga u novom, tzv. konceptualnom dobu potpuno  zamijeniti dosadašnju, dominantnu lijevu.

Na isti naèin na koji su mašine zamijenile naša tijela u odreðenim poslovima tako æe i software zamijeniti našu lijevu stranu mozga radeæi logièan posao, posao koji s vremenom postaje rutina - objašnjava Pink. Meðu tim poslovima su raèunovodstvo, pravo i inženjerstvo, a Pink predviða da æe se oni, u daleko veæem broju nego danas, preseliti u Aziju zbog jeftinije radne snage.
- Kreativnost, dizajniranje i prièanje prièa nitko neæe željeti preseliti na jeftinije tržište jer æe ih trebati u središnjici. To ne znaèi nužno da æe ljudi kojima je dominantna lijeva strana ostati bez posla, ali u svakom sluèaju bi trebali poraditi na svojoj kreativnijoj i suosjeæajnijoj strani, tvrdi Pink. Maturanti i upisnici u srednje škole trebali bi razmišljati o poslovima koji se neæe moæi preseliti u druge zemlje jer æe to kompanijama biti jeftinije, ali ne bi trebali birati ni nešto što ih ne zanima.
- U novom konceptualnom dobu je dobro to što se desna stranamozga napokon shvaæa ozbiljno - zakljuèio je Daniel Pink. PRIÈAJ MI PRIÈU: Prièanje prièa je meðu najvažnijim elementima desne strane mozga. Ljudi su stvoreni tako da svijet percipiraju i pamte kroz prièe. Lako je isprièati èinjenice, ali prezentirati ih kroz dobru prièu je ono što se danas traži.EMPATIJA ÈINI POSAO BOLJIM: Empatija je sposobnost viðenja svijeta kroz oèi svog prijatelja ili kolege. Suosjeæajnost je teško “outsourcati” jer posao, a i svijet èini boljim.SMIJEH NAS UÈI POSLU: Za vježbu desne strane mozga, smijte se što više, tvrdi Pink. Ljudi se smiju nelogiènostima pa kroz smijeh upoznaju svoju kreativniju stranu.SVE OKO NAS JE DIZAJN: Bilježite gdje god vidite loše i dobre primjere dizajna kako bi se razvijali na tom polju. Osmišljavanje dizajna razvija kreativnu crtu npr, korištenja boja te ju  objedinjuje s  funkcionalšæu.SMISAO IMA NOVU SVRHU: Svrha je zadnji element koji je prema Pinku vrlo bitan za novo doba. Svi žele biti znati da sve što rade ima smisao. Razmišljate li tako, i radit æete bolje.

izvor: 24sata.hr / Marina Babiæ

Share

Dodatne informacije