Žene bolje rješavaju krizna pitanja, ali im uspjeh pobere muškarac

Share

 Gotovo da ne postoji država u kojoj žene na tržištu rada nisu diskriminirane u odnosu na muškarce. Manje zaraðuju na istim poslovima, pa i do trideset posto, u odnosu na svoje muške kolege, èešæe dobivaju otkaze, poslodavci ih manje kao radnike vole jer ih vežu uz trudnièko izbivanje s posla, bolovanja zbog djece, više su podložne stresu.

Hrvatsko tržište rada - dvije treæine nezaposlenih su žene
Teže napreduju u karijeri iako primjerice u Hrvatskoj na jednog visokoobrazovanog muškarca dolazi èetiri žene s diplomom fakulteta. Manje ih je na šefovskim pozicijama jer je gotovo uvriježeno mišljenje da je i osrednje kvalitetan muški kadar bolji od najkvalitetnijeg ženskog rukovoditelja.

U nekim tipièno "ženskim" branšama u našoj zemlji tako zatièemo na rukovodeæim mjestima iskljuèivo muškarce, poput djeèjih vrtiæa ili pak socijalne skrbi.

Koliko je jaka ova vrsta diskriminacije pokazuju posebice krizna vremena u kojima æe upravo žena znatno prije nego muškarac dobiti otkaz. Na hrvatskom tržištu rada omjer je nezaposlenih snaga takav da su dvije treæine osoba bez posla upravo žene.

Sve te okolnosti od moderne žene stvorile su pravu ratnicu na tržištu rada, koje su u vremenu gospodarskih neprilika koje globalno haraju, prema brojnim istraživanjima poluèili jedno - pripadnice nježnijeg spola bolje su liderice u teškim, kriznim vremenima.

U prilog ovoj tvrdnji i rezultatima istraživanjima stali su i brojni muškarci. Jedan od njih je i Goran Bakula, savjetnik za gospodarstvo Nezavisnih Hrvatskih Sindikata.

Žena ima jaèi osjeæaj za obitelj, a netko tko obraæa pozornost na obiteljski proraèun, na troškove i rashode automatski se odgovornije ponaša i na radnom mjestu i to je ono što poslodavci prepoznaju, ocjenjuje Bakula dodajuæi da isto kod hrvatskih poslodavaca kada gledamo brojke o nezaposlenim pripadnicama nježnijeg spola ipak ne uzimaju u obzir.

Žene do sada pokazale kao umjerenije u doba krize, dok bi muškarci impulzivnije reagirali, a ovo nisu vremena za takve rekacije, tu žene dolaze do izražaja jer nisu takve u rekacijama, smatra gospodarski analitièar NHS-a.

U Andama ženski pokret oko uzgajivaèa koke
Da su žene postale bolje liderice u kriznim vremenima, potvrðuje i Rada Boriæ, izvršna direktorica za ženske studije.
U ovom kriznom vremenu žene su postale liderice razlièitih socijalnih pokreta te istièe primjer gdje se u Andama žene sindikalno organiziraju oko uzgajivaèa koke. I u patrijalhanim sredinama sve više se uviða da je taj model potrošen i da žena može biti ravnopravna partnerica i na liderskoj poziciji.

Željka Antunoviæ, potpredsjednica Sabora napominje da u Hrvatskoj imamo žena predsjednica stranaka i žena na najvišim državnim dužnostima, ali još uvijek nedovoljno kolike su stvarne potrebe društva.

Ženama se u krizi otvaraju nove moguænosti za uspjeh jer su svi skloni staviti ženu u kriznom vremenu na lidersku poziciju, ako uspije pripisat æe to njezinom racionalnijem i staloženijem djelovanju u odnosu na impulsivne muškarce. Ako ne uspije, pravdat æe to njezinim spolom koji i onako pred muškarcima na liderskoj poziciji nema što raditi, a što je i svjedoèila svojim neuspjehom, ocjenjuje Antunoviæ.

Žene su dobre dok ne riješe problem, a poslije budu odbaèene
Potpredsjednica Sabora otkriva da je u svojoj karijeri nebrojeno puta svjedoèila situacijama u kojima kada zagusti onda se oni kojima i nije do prevelikog posla, a to su naši dragi muškarci, naši dragi partneri, prijatelji, pojašnjava, okreæu ženama i traže njihovu pomoæ. Meðutim kad žene riješe problem, onda vrlo èesto naiðu na neku barijeru, zid, a to je da više nisu potrebne, drži potpredsjednica Sabora.

Nataša Milojeviæ, uspješna srbijanska poduzetnica i nekadašnja parlametarka osvræe se takoðer na položaj žena u svom društvu, napose u svjetlu gospodarske krize koja je zahvatila cijeli svijet.

I ona je mišljenja da se muškarci povlaèe u situacijama koje su kritiène i tada guraju žene u prvi plan, a kada riješe situaciju, rado æe iznova "isplivati" na površinu ne libeæi se pokupiti lovorike pobjede i naravno ženu vratiti u sjenu dogaðanja.


Žene su se u "tradicionalno muškim" poslovima davno izjednaèile na tržištu rada, ali ne i kada su liderske pozicije u pitanju

Srbija ima èetiri žene ministrice u Vladi, nešto na rukovodeæim državnim pozicijama, broj žena na rukovodeæim mjestima u privatnim tvrtkama u Srbiji nešto je veæi. Ali i dalje nedovoljno impresivan, komentira Milojeviæ iznoseæi da žene u javnom sektoru Srbije zauzimaju 7,2 posto vodeæih mjesta, te u privatnom 15 posto.

Ali dogodit æe se i nešto drugo - a to je prema procjeni ove srbijanske poduzetnice, da æe ih žene prinuditi ne da traže pomoæ, veæ æe žene preuzeti stvari u svoje ruke.

Žene su suoèene sa problemima u svakodnevnom životu znatno više nego muškarci, naglašava srbijanska poduzetnica podsjeæajuæi da primjerice u Srbiji još uvijek negiraju da je krizno stanje glede gospodarskih neprilika. No kada se istini pogleda u oèi, uvjerena je Milojeviæ, tada æe se uvelike tražiti i mišljenje i savjet žena kako bi se našlo rješenje.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije