Roditelje zlostavljalo 200 maloljetnika!

Share

 Pogrdni izrazi, tjelesno nasilje, ali i materijalno iskorištavanje, neki su od naèina kojima djeca zlostavljaju roditelje. Do juèer punoljetna, a danas sve èešæe i ona maloljetna. Dok je prije dvadesetak godina nasilje nad djecom bio marginaliziran problem danas situacija u kojoj su maloljetnici nasilni nad roditeljima u istom položaju.

Ni malo ne èude tuènjave i agresivnost na ulici kada su takve situacije odavno 'odobrene' unutar domova u kojima se djeca iživljavaju nad roditeljima. I to pod kapom da danas djeca imaju sva prava koja prije nisu imali. No zaboravlja se da nemaju nikakvih obaveza.

O problemu nasilja maloljetnika nad roditeljima bavi se pedagoginja prof. dr. Jasminka Zlokoviæ, profesorica Filozofskog fakulteta u Rijeci, u netom objavljenoj knjizi Nasilje djece nad roditeljima - obiteljska tajna?.

Maloljetnièko ponašanje u središtu je njezina zanimanja, pa u vezi s tim priprema i veliko istraživanje.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Hrvatska, naime, do danas nema ni jedno relevantno znanstveno istraživanje tog tipa, osim onoga o nasilju odrasle djece nad starijim èlanovima obitelji dr. Vlaste Spitek-Zvonareviæ iz 2005. godine.

Ali, okrutnost maloljetnika nad roditeljima problem je koji se kod nas neæe još dugo moæi stavljati pod tepih.

Prema podacima MUP- a za 2008., u ukupnoj strukturi obiteljskog nasilja u Hrvatskoj roditelji su bili žrtve nasilnièkog ponašanja u 16 posto sluèajeva. Od ukupno zabilježenih 22.336 poèinitelja prekršaja i kaznenih djela obiteljskog nasilja u 3,5 tisuæa sluèajeva žrtve su bili roditelji.

Iako roditelje pretežno zlostavljaju punoljetna djeca, šokantna e èinjenica da se meðu zlostavljaèima nalazi èak 200 maloljetnika! Toènije, 122 maloljetna sina i 58 kæeri verbalno je ili fizièki ili pak na neki drugi zakonom opisan naèin nasrnulo na roditelje. Tjelesne ozljede svojim je roditeljima nanijelo 14 maloljetnih sinova i šest kæeri.

"Iskustva u svijetu pokazuju da su brojke zlostavljanih roditelja i do 200 posto veæe, ali da velik dio tih sluèajeva ostaje neotkriven", upozorava dr. Zlokoviæ.

Prema iskustvima iz svijeta maloljetni zlostavljaèi uglavnom su starosti od 12 do 14 godina, a roditelji žrtve u prosjeku su stari 44 godine. Najèešæe pate samohrane majke ili pomajke te oboljeli oèevi.

Djeca roditelje ne zlostavljaju samo tjelesno nego i psihièki, a u posljednje vrijeme sve èešæe se primjeæuje i materijalno iskorištavanje i ucjenjivanje, pa se roditelji nerijetko moraju zaduživati kako bi ispunili želje obijesne djece.

"Èesto smo svjedoci kako u šoping centrima djeca prave scene da im se kupi neki skupi komad odjeæe, onaj s markicom, koji je in", navodi dr. Zlokoviæ.

Prijetvornost i lažna empatija, "umne igre", ismijavanje pred prijateljima, odbijanje da kažu gdje i s kim izlaze, do ponižavanja, pljuvanja, fizièkog maltretiranja i ozljeðivanja, širok je dijapazon iživljavanja djece nad roditeljima, piše Slobodna.

"Današnji ritam života neke obitelji doista pretvara u 'fast-food', 'instant' obitelji, što je sintagma za brze, površne i nezdrave, èak i ugovorno kompromisne meðusobne odnose", upozorava dr. Zlokoviæ.

Ujedno poziva politiku i društvo da se napokon opredijele koliko im je stvarno stalo do svakog èlana obitelji neovisno o njihovoj dobi, spolu ili socijalnom statusu.
 
izvor: Net.hr
Share

Dodatne informacije