Otkazi – test za motivaciju zaposlenika

Share

 Istraživanje koje je provela tvrtka «Leadership IQ» na uzorku od 4127 zaposlenika koji su «preživjeli» otkaz, pokazalo je kako se je 74% njih u periodu iza otkaza smanjila produktivnost. Gotovo 69% je izjavilo kako se je smanjila i kvaliteta proizvoda i usluga koje nudi njihova kompanija. 

«Leadership IQ» je ovo istraživanje proveo na uzorku od 318 kompanija koje su otpuštale radnike unazad 6 mjeseci, a neki od kljuènih odgovora pokazali su slijedeæe:

  • 87% «preživjelih» zaposlenika ne bi preporuèilo svoju tvrtku kao dobrog poslodavca.
  • 64% «preživjelih» zaposlenika izjavilo je kako je opala produktivnost i njihovih kolega 
  • 81% «preživjelih» zaposlenika izjavilo je kako je opala kvaliteta usluge koju pružaju svojim kupcima 
  • 77% «preživjelih» zaposlenika ustvrdilo je kako se poveæao broj pogrešaka u poslovanju 
  • 61% «preživjelih» zaposlenika vjeruje kako je buduænost njihove tvrtke «crna»

Na pitanje «Kako se sada osjeæate?», veæina ispitanika je izrazila emocije krivnje, neizvjesnosti i ljutnje, što je iskazalo dobro poznati sindrom pod nazivom «Stres zaposlenika koji su preživjeli otkaz» (en. Layoff Survivor Stress). 
 
Otkazi su bolna toèka za veliku veæinu menadžera, no isto tako je i mit da æe oni koji ostaju raditi bolje iz zahvalnosti što nisu izgubili posao. Problem na kraju ne leži toliko u davanju otkaza, što je žalosna neminovnost mnogih kompanija, nego u naèinu na koji se otkazi daju i postupa sa onima koji ostaju. Ovo je istraživanje pokazalo kako su gotovo dvije treæine ispitanih zaposlenika kod kojih su šefovi u vrijeme davanja otkaza bili dostupni, iskreni i pristupaèni, iskazalo manji gubitak produktivnosti od onih kod koji to nije bio sluèaj. Zaposlenici nisu ovce a nisu ni glupi, te postoje naèini na koje se dostojanstveno može otpuštati (a o naèinima dostojanstvenog i nedostojanstvenog otpuštanje možete proèitati ovdje.

Onima koji ostaju u takvim tvrtkama, možemo preporuèiti nekoliko malih savjeta (možda æe vam zvuèati kao oni iz «Drage Marte», ali mi snažno vjerujemo u onu da je «malo lijepo»):

- pronaðite smisao u vašem poslu, pa makar se on mjerio u milimetrima.
- okrenite na šalu èak i kad vam nije do toga. Dobar vic zlata vrijedi, osobito kad izaziva maštu drugih osoba.
- maknite se od ljudi koji su stalno u «filmu otkaza», ili okrenite prièu na druge teme.
- ako situacija postaje neizdrživa, promijenite kompaniju.

Evo i nekoliko savjeta «preživjelim» menadžerima, kojima raditi sa svojim ljudima i fokusirati se na posao u takvim situacijama nije lako. (Možda æe i vama ponuðeni savjeti zvuèati kao oni iz «Drage Marte», no vjerovali ili ne, nakon otkaza se vrlo èesto vraæate na neka osnovna pravila menadžeriranja.)
- komunicirajte sa svojim ljudima. Pri tome budite najiskreniji što možete. Komunikacija je važna u vrijeme i nakon otkaza, jer je neizvjesnost i nesigurnost najgora moguæa opcija.
- budite dostupni i vidljivi, tijekom i nakon otkaza. «Budite tu za svoje ljude.»
- nakon otkaza stvorite nove radne ciljeve, pratite njihovo ispunjavanje i komunicirajte kada su oni ispunjeni. Fokusirajte svoje napore na preživjele i ne bavite se sa onima koji su otišli.
- za one koji su tampon zona izmeðu višeg menadžmenta i zaposlenika – èinjenica je da æete vi primiti najviše udara odozgo, jer se potres najviše osjeæa u njegovom epicentru. Koliko god vam je na jeziku da sve te emocije podijelite sa zaposlenicima, suzdržite se.
- za one najsnažnije meðu vama: budite stijena na koju æe se obijati valovi cinizma, demotivacije, žalopojki i stalnih vraæanja u vrijeme otkaza. Stvorite novu pozitivnu energiju koja æe «razbiti» negaciju nakupljenu tijekom otkaza.

izvor: posao.hr / mr.sc. Ratka Jurkoviæ, www.svanconsulting.com

Share

Dodatne informacije