Pisanje dnevnika pomaže uklanjanju stresa

Share

 Prema rezultatima istraživanja, pisanje dnevnika razvija moždanu aktivnost i sposobnost pojedinca da racionalizira probleme. Ista su napravljena na kalifornijskom sveuèilištu pod kontrolom Dr. Matthewa Liebermana, koji navodi da je potreba za pisanjem dojmova zapravo jedan oblik katarze.

Tijekom istraživanja dobrovoljci su spojeni na strojeve koji su im mjerili aktivnost u mozgu. Zatim su pred njih predane fotografije neznanaca, te su dobili uputu da daju ime èovjeku na fotografiji ili opišu emociju koju isti nosi. Aktivnost u mozgu poveæala se kod onih koji su poèeli analizirati sliku radi davanja emocije, ali ne i imena, što sugerira da mozak ima prilièno drukèiji pristup emocijama od kako se dosad sumnjalo.

Zapisane emocije podložne su analizi bez afekta, i mozak ih je u stanju slojevitije analizirati i prouèiti moguænosti na koji ih naèin zadovoljiti. Rezultati ovog istraživanja mogli bi imati svoju primjenu u lijeèenju fobija, buduæi da bi se teži oblici mogli tretirati opisivanjem i analizom dojmova u pismenom obliku.

Dr. Lieberman je jednako tako napomenuo da držanje emocija u sebi zahtijeva golemu moždanu aktivnost, buduæi da se energija ne troši samo na prikrivanje svojih dojmova, veæ ih se i teže analizira. Zato je najbolje stvari ispisati na papir.

(ps)

izvor:

  
 

Share

Dodatne informacije