Sretne majke = bistra djeca

Share

 Žene koje su imale sretno i stimulativno djetinjstvo vjerojatno æe imati i bistriju djecu, tvrde znanstvenici, te sve to potkrepljuju rezultatima nove studije provedene na miševima.

Znanstvenici su otkrili da majèino životno iskustvo tijekom djetinjstva ima direktan utjecaj na pamæenje i sposobnost usvajanja novih znanja njenih potomaka.

Saznali su da su, bar kod miševa, majke koje su imale djetinjstvo puno igraèaka, koje su se družile i vježbale dobile bistrije potomke.

Ako se slièan fenomen javlja kod ljudi, to bi moglo pojasniti zašto obrazovana viša srednja klasa ima potomke koji postižu bolji uspjeh tijekom školovanja.

U zajednièkoj studiji Sveuèilišta Rush i Sveuèilišta Tufts u Bostonu zakljuèeno je da energièno djetinjstvo popravlja pamæenje kod buduæih potomaka spomenutih djevojèica.

Tim koji je objavio svoja saznanja u èasopisu Journal of Neuroscience izložio je male mišice obogaæenoj okolini – igraèkama, društvu i vježbi.

Sa stimulacijom su prestali poèetkom puberteta i po završetku adolescentske dobi su ih oplodili. Rezultati koje je teško objasniti pokazali su da su njihovi potomci u globalu bili bistriji. To se dogodilo i ako njihovi potomci nisu sami bili izloženi stimulirajuæoj okolini.

Kako bi dokazali da nije stvar u odgoju, veæ u onom što se odvija u majèinoj utrobi za vrijeme razvoja ploda, potomke majki sa "sretnim djetinjstvom" dali su na odgoj mišicama koje nisu živjele u obogaæenoj, stimulativnoj okolini, ali oni su se i dalje pokazali bistrijima od drugih.

izvor: net.hr

Share

Dodatne informacije