Plava boja potièe kreativnost

Share

 Kanadski znanstvenici vjeruju da okruženje u kojem dominira plava boja potièe našu maštovitost. Plavu boju veæ se dugo vremena povezuje osjeæajem mira i spokoja, no nedavna su istraživanja pokazala da okruženje plavim zidovima i namještajem donosi još dobrobiti za èovjeka.

Kanadska studija je pokazala, da su ispitanici koji su bili okruženi plavom bojom pokazali više kreativnosti i otvorenosti. Crvena boja s druge strane, pomogla im je u koncentraciji i pamæenju kompleksnih infomacija i èinjenica za ispite. Istraživaèi koji su došli do tog otkriæa kažu da boja ima veliko znaèenje u razumjevanju i doživljavanju stvari. Primjerice, boja se kao upozorenje stavlja na paketiæe s lijekovima, koristi se kod dizajniranja ureda i uèionica, pa sve do bojanja uliènih znakova.

Studija koja je objavljena u èasopisu 'Znanost' pokazala je utjecaj plave i crvene boje na grupi ispitanika koji su bili podvrgnuti raznim zadacima. Ispitanici su morali rješavati zadatke koji iziskuju mentalni napor poput rješavanja anagrama, pamæenja rijeèi pa i dizajniranja igraèaka za djecu.

U više od šest eksperimenata znanstvenici su došli do otkriæa da se crvena boja najèešæe povezuje sa opasnošæu, upozorenjima i pogreškama, no ono što je nevjerojatno jest da je ta boja kod volontera izazvala odvažnost i hrabrost te veæu spremnost na rizik.Upravo suprotno tome, plava boja izazvala je kod volontera osjeæaj mira i spokoja te otvorenost što je potrebno za kreativno djeovanje.

Mnogi od ovih eksperimenata bili su napravljeni pred kompjutorom gdje je 161 dobrovoljac rješavao zadatke pred plavom, crveno i bijelom pozadinom. U jednom od tih eksperimenata, otkriva doktor Rui Zhu, voditelj studije, 42 ispitanika dobila su komad papira sa nacrtima dvdeset razlièitih dijelova te im je bilo reèeno da od pet njih sastave djeèju igraèku. Igraèke koje su ispitanici napravili s crvenom pozadinom bile su mnogo praktiènije nego kod onih ispitanika koji su radili s plavom. Ipak 'plavci' su napravili originalnije i inovativnije igraèke od onih koji su radili na crvenoj pozadini.

Istraživaèi iz ovog zakljuèuju da ljudi razlièite boje povezuju sa razlièitima stanjima svoje svijesti i njihov efekt u mnogo èemu ovisi od kulturi u kojoj su odrastali. U svakom sluèaju ovom je studijom dokazano kako odreðena boja može pomoæi ili odmoæi u rješavanju odreðenih zadataka.

I upravo zato se dizajneri interijera veæ dugo vremena ciljano služe bojama kako bi potaknuli odreðeno raspoloženje kod èovjeka. Tako se primjerice zidovi ili namještaj u bolnicama najèešæe bojaju u smirujuæu zelennu ili plavu boju, dok u restoranima brze prehrane najèešæe dominira crvena boja koja potièe brže jedenje.

izvor: vecernji.hr /  Petra Smoljak

Share

Dodatne informacije