Lice odaje nasilje

Share

 Iako žrtve nasilja ozljede èesto pripisuju drugim uzrocima, specifièni prijelomi lica karakteristièniji su za obiteljsko nasije. Prijelomi donje èeljusti i oni oko oka mogu odati nasilnika. Novo istraživanje pokazuje da žene koje su žrtve obiteljskog zlostavljanja imaju posebne oznake u ozljedama lica koje se razlikuju od ostalih ozljeda lica. Taj bi podatak mogao pomoæi lijeènicima da identificiraju i razlikuju žene koje su žrtve obiteljskog zlostavljanja i potaknu ih i ohrabre da potraže pomoæ.

Procjenjuje se da je 25 do 33% žena u Sjedinjenim Amerièkim Državama patilo od nasilja intimnog partnera – zlostavljali su ih suprug  ili druga bliska osoba. Veæina žrtava traži medicinsku pomoæ za njhove ozljede – izmeðu 84% i 94% - ali nisu svi spremni priznati zlostavljanje ili tražiti pomoæ. Ali lijeènici su otkrili da ozljede lica uzrokovane obiteljskim nasiljem izgledaju drugaèije nego one drugih uzroka.

Žrtve koje su pretrpjele napad su imale više postotke prijeloma donje èeljusti (mandibule), prijeloma zigomatiènog kompleksa (komplicirani prijelomi kostiju jagodice), prijelome orbite (pukotine ili lomovi u kostima oko oka) i intrakranijske ozljede, u usporedbi s ostalim ozljedama lica pacijenata.

«Specifièno, više od oèekivanih prijeloma zigomatièkog kompleksa, orbitalnih prijeloma i intrakranijskih ozljeda  pronaðeno je kod žrtava nad kojim aje partner poèinio nasilje», napisali su autori. «Za žrtve koje napale nepoznate ili neindentificirane osobe je vjerovatnije da æe imati prijelome donje èeljusti nego druge žrtve napada.»

Studija je objavljena u èasopisu «Archives of Facial Plastic Surgery».

Za MojDoktor:
Maja Vajagiæ, dr.med.

Share

Dodatne informacije